Skrivboken, 9 uppl

Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur ska man skriva? Hur planerar, formulerar och bearbetar man? Hur kommer man igång? Vilka regler gäller? Kort sagt, hur gör man?
I SKRIVBOKEN finns svaren. Här får läsaren konkreta råd för att komma framåt i sitt skrivande. Här diskuteras strategier för skrivprocessens olika moment och här presenteras inte bara regler och mönstertexter utan också användbara övningar.
 

Den nionde upplagan av SKRIVBOKEN är grundligt genomarbetad och anpassad till dagens skriftspråk. Här ges till exempel inte bara klara och tydliga regler för den nu gällande tydlighetskommateringen. De nya reglerna sätter också sina spår i den löpande texten som tidigare följde reglerna för grammatisk kommatering. Här finns också uppdaterade regler för såväl meningsfragment som satsradning. Och i ett nytillkommet avsnitt presenteras skrivregler för smilisar och andra känslotecken.
 

SKRIVBOKEN vänder sig till alla som skriver, oavsett vad: artiklar, vetenskapliga uppsatser, rapporter, säljbrev, ansökningar, brev eller bloggar. Den vänder sig till alla som vill lära sig mer om hantverket. Till alla som vill skriva bra – och bättre.
 

Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, har i forskning och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Under åren 1994–2012 svarade hon regelbundet på läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladet.
 

  • Artikelnr : 51109749
  • Sidor : 288
  • Upplaga : 9.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Skrivboken, 9 uppl
Ur BTJ-häftet nr 17, 2023. Lektör: Lars-Gunnar Andersson

Detta är den nionde upplagan av en bok som sedan 1989 haft en dominerande ställning på akademiska kurser i skrivande. Detta är i sig ett rejält kvalitetsbevis. Den svenska skrivmiljön har förändrats mycket under de gångna 35 åren, och nya upplagor har successivt inkorporerat förändringarna. Så också denna, speciellt vad det gäller skrivande på nätet, till exempel användningen av smilisar och talspråksanpassat skrivande. Dessutom uppdateras den nionde upplagan så att den följer nya rekommendationer från Språkrådet. I övrigt är det mesta i skrivandet sig likt. Det ska finnas ett syfte, något ska förmedlas, tankar ska kläs i ord och texten ska ges en överskådlig disposition. Skrivboken av Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, innehåller också avsnitt om språkriktighet, och det finns en rejäl förteckning över ordböcker, skrivregler och annat relevant material som finns tillgängligt på nätet, och detta har uppdaterats. Flera avsnitt handlar olika texttyper: akademiska uppsatser, tidningsartiklar, ansökningshandlingar, protokoll med mera. Alla har sin struktur och sina konventioner. Här finns också avsnitt om typografi, citatteknik och källförteckningar. Det är svårt att hitta något som saknas. Bokens stil är trevlig och lättillgänglig. En utmärkt bok om skrivande, inte bara som kursbok utan också som handbok.