Exploro – läromedelstjänst för alla ämnen 4–9

Utforska en ny värld av lärande med Exploro

Exploro är en helt ny typ av läromedelstjänst som med en enda licens ger lärare och elever tillgång till alla ämnen 4-9 för 249 kr per användare/år. Med utgångspunkt i det centrala innehållet är varje ämnesportal uppbyggd kring arbetsområden och aktiviteter som skapar variation i undervisningen och uppmuntrar eleverna att undersöka, utforska och diskutera.

Aktivitetsbaserat lärande som engagerar

Alla Exploros ämnesportaler består av arbetsområden och aktiviteter som sträcker sig över ett antal lektioner. Ett arbetsområde innehåller texter, bilder, filmer, övningar och aktiviteter på samma tema.

Utgångspunkten är ett aktivitetsbaserat lärande som ger stort utrymme för engagerande övningar i klassrummet. Exploro kan med fördel användas tillsammans med tryckt material för att skapa en varierad undervisning. 

Alla ämnen ingår

Ämnesportalerna i Exploro är uppdelade för 4-6 respektive 7-9. Alla årskurser ingår i en och samma licens, vilket gör det lätt att anpassa flexibla upplägg utifrån såväl grupp som individ.
 

Prova gratis på exploro.se