Hitta svaret B - Läsförståelse
Prova

Hitta svaret B - Läsförståelse

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Hitta svaret är en läsförståelseserie i svenska för F–3. Varje bok innehåller olika texttyper med tillhörande frågor. Textmängd och svårighetsgrad ökar successivt och frågeställningarna blir mer utvecklade.

I Hitta svaret tränar eleverna både sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att bearbeta olika texttyper. Svaren på frågorna går att hitta direkt i texten, mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter. Böckernas tydliga struktur gör dem lämpliga för självständigt arbete eller arbete i par. Läsförståelseserien ger varje elev möjlighet att arbeta med läsförståelse utifrån sin egen nivå.

Hitta svaret B – Läsförståelse riktar sig till elever som klarar av att läsa texter där vanligt förekommande ljudstridiga ord har introducerats.

Boken består av 7 kapitel med sammanlagt 50 texter. Varje text innehåller 5-10 meningar/text med tillhörande frågor där eleven kan hitta svaret direkt i texten. Frågorna har oftast tre svarsalternativ. Till varje kapitel finns även en uppgift där eleven utgår från sina egna erfarenheter.

Hitta svaret B – Läsförståelse tränar eleverna att läsa varierade texter med fokus på den berättande texttypen om Alba och Aron. Eleverna möter också andra texttyper som ordlistor, beskrivande, förklarande och instruerande texter.

Eleverna skriver inte i boken utan i ett svarsformulär som finns på gleerups.se

Hitta svaret B – Läsförståelse i korthet:
• varje elev möjlighet att arbeta med läsförståelse utifrån sin egen nivå
• är lämplig för självständigt arbete eller arbete i par
• introducerar eleverna i olika texttyper

  • Artikelnr: 51101385
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2019
Hitta svaret - läsförståelse för F-3

Hitta svaret - läsförståelse i olika nivåer

I Hitta svaret tränar eleverna både sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att bearbeta olika texttyper. Svaren på frågorna går att hitta direkt i texten, mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter. Böckernas tydliga struktur gör dem lämpliga för självständigt arbete eller arbete i par. Läsförståelseserien ger varje elev möjlighet att arbeta med läsförståelse utifrån sin egen nivå.

Mer om serien