Hitta svaret A - Läsförståelse

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hitta svaret är en läsförståelseserie i svenska för F–3. Varje bok innehåller olika texttyper med tillhörande frågor. Textmängd och svårighetsgrad ökar successivt och frågeställningarna blir mer utvecklade.

I Hitta svaret tränar eleverna både sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att bearbeta olika texttyper. Svaren på frågorna går att hitta direkt i texten, mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter. Böckernas tydliga struktur gör dem lämpliga för självständigt arbete eller arbete i par. Läsförståelseserien ger varje elev möjlighet att arbeta med läsförståelse utifrån sin egen nivå.

Hitta svaret A – Läsförståelse riktar sig till elever som är i början av sin läsinlärning. Texterna innehåller väldigt få ljudstridiga ord.

Boken består av 6 kapitel med sammanlagt 30 korta texter som innehåller 3-7 meningar och tillhörande frågor. Frågorna har tre svarsalternativ. Svaren hittas direkt i texten eller i de uttrycksfulla illustrationerna. Till varje kapitel finns även en uppgift där eleven utgår från sina egna erfarenheter.

Hitta svaret A – Läsförståelse tränar eleverna i att läsa korta varierade texter med fokus på den berättande texten om Alba och Aron. Eleverna möter också andra texttyper som gåtor, beskrivande, förklarande och instruerande texter.
Eleverna skriver inte i boken utan i ett svarsformulär som finns på gleerups.se

Hitta svaret A – Läsförståelse i korthet:
• ger varje elev möjlighet att arbeta med läsförståelse utifrån sin egen nivå
• är lämplig för självständigt arbete eller arbete i par
• introducerar eleverna i olika texttyper

  • Artikelnr : 51101378
  • Sidor : 64
  • Upplaga : 1.7
  • Utgivningsår : 2019

Hur får du fart på elevernas fantasi?

Hitta svarets författare Torsten Bengtsson tipsar
Om serien
Hitta svaret – läsförståelse för F-3

Hitta svaret

I Hitta svaret tränar eleverna både sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att bearbeta olika texttyper. Svaren på frågorna går att hitta direkt i texten, mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter. Böckernas tydliga struktur gör dem lämpliga för självständigt arbete eller arbete i par.

Bläddra i smakprov av Hitta svaret A–F

Det här smakprovet innehåller några uppslag ur varje bok av Hitta svaret A–F.  

Textmängd och svårighetsgrad ökar successivt i böckerna, och frågeställningarna utvecklas.

Låt ett antal böcker från varje nivå finnas i ditt klassrum!

Bläddra digitalt i smakprov av Hitta svaret A–F

Beställ ditt smakprov av Hitta svaret A-F