Hitta svaret E - Läsförståelse

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Hitta svaret är en läsförståelseserie i svenska för F–3. Varje bok innehåller texter med tillhörande frågor. Textmängd och svårighetsgrad ökar successivt och frågeställningarna utvecklas. 

I Hitta svaret tränar eleverna sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att bearbeta olika texttyper. Svaren på frågorna går att finna direkt i texten, mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter. Böckernas tydliga struktur gör dem lämpliga för självständigt arbete eller arbete i par. Hitta svaret är läromedlet som ger varje elev möjlighet att arbeta med läsförståelse utifrån sin egen nivå genom att välja lämplig bok. Förslagsvis finns ett antal böcker i varje nivå i klassrummet. 

Hitta svaret E – Läsförståelse riktar sig till elever som läser långa texter. De berättande texterna löper över 4 sidor sedan följer frågor på texten. De andra texttyperna löper över 2,5 sidor. Varje uppslag innehåller en bild som stödjer läsandet. Det finns tre frågetyper. Frågor där svaret hittas direkt i texten, frågor där ledtrådar leder fram till svaret och frågor där eleven behöver ta hjälp av texten tillsammans med sina egna erfarenheter. Eleverna väljer mellan fyra färdiga svarsalternativ. 

Hitta svaret E – Läsförståelse tränar eleverna att läsa längre texter med fokus på den berättande texten om Alba och Aron. Eleverna möter också beskrivande och förklarande texter. 

Eleverna skriver inte svaren i boken, ett svarsformulär finns för utskrift på gleerups.se. 

I boken E möter eleverna:
• Texter som består av 2,5–4 sidor text i följd
• Frågor där svaret hittas direkt i texten, eller där ledtrådar leder fram till svaret samt frågor där eleven behöver ta hjälp av texten tillsammans med sina egna erfarenheter 
• Berättande text om Alba och Aron och deras mystiska granne
• Andra texttyper om längd och avstånd, regler och lagar, husdjur och sällskapsdjur, vargar, rymden och tid

  • Artikelnr : 51102603
  • Sidor : 64
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2021
Om serien
Hitta svaret – läsförståelse för F-3

Hitta svaret

I Hitta svaret tränar eleverna både sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att bearbeta olika texttyper. Svaren på frågorna går att hitta direkt i texten, mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter. Böckernas tydliga struktur gör dem lämpliga för självständigt arbete eller arbete i par.

Bläddra i smakprov av Hitta svaret A–F

Det här smakprovet innehåller några uppslag ur varje bok av Hitta svaret A–F.  

Textmängd och svårighetsgrad ökar successivt i böckerna, och frågeställningarna utvecklas.

Låt ett antal böcker från varje nivå finnas i ditt klassrum!

Bläddra digitalt i smakprov av Hitta svaret A–F

Beställ ditt smakprov av Hitta svaret A-F