Fokus SO 1-3, lärarlicens 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Fokus SO 1–3 är en digital lärartjänst för årkurs 1–3. Här finns allt samlat för din undervisning i SO. Du behöver bara en lärarlicens där du får tillgång till allt innehåll. I Fokus SO 1–3 hittar du:

•    tydliga genomgångar
•    arbetshäften att skriva ut till eleverna
•    lärarstöd.

Innehållet i Fokus SO 1–3  är uppdelat i arbetsområden och följer det centrala innehållet i Lgr22. Varje arbetsområde är uppdelat i Genomgångar och Lärarstöd. De 11 arbetsområdena är:

•    Livet förr och nu
•    Trafik
•    Samhället
•    Migration
•    Kartan och världen
•    Natur- och kulturlandskap
•    Demokrati och källkritik
•    Religioner, tro och mytologi
•    Hållbar utveckling
•    Människans uppkomst 
•    Istiden och forntiden

Genomgångar och kooperativa övningar
Fånga elevernas intresse och arbeta tillsammans i Fokus SO 1–3 genomgångar. Här finns mycket innehåll som du kan projicera och arbeta kring: inspirerande texter, bilder, bildspel, filmer, ljudfiler, tidslinjer och begrepp.
Ett arbetsområde innehåller även gemensamma övningar, samtalsfrågor och kooperativa övningar för att få igång aktivitet och diskussion i klassrummet.

Lärarstöd 
I Fokus SO 1–3 lärarstöd finns handledning till varje arbetsområde, en tydlig arbetsgång och förslag på hur du kan arbeta. Här finns också länkar och tips på webbsidor som knyter an till innehållet, ytterligare tips på filmer att se i samband med genomgångarna, kooperativa övningar och förslag på praktiska övningar.

Arbetshäften till eleverna
I lärarstödet finns även arbetshäften med uppgifter kopplade till de olika arbetsområdena. Du skriver ut arbetshäftena och eleverna får arbeta med uppgifterna och skriva svaren för hand. Du kan även projicera alla arbetsblad för att ha genomgångar kring dem.

 • Artikelnr : 51108193
Om serien
Fokus NO, SO och Svenska för 1–3

Fokus på NO, SO och Svenska!

Med Fokus NO, SO och Svenska får du allt samlat för dina lektioner: tydliga genomgångar, häften med arbetsuppgifter, och lärarstöd. Och dessutom kooperativa övningar. Allt du behöver är en lärarlicens där du får tillgång till allt innehåll – både för dig och dina elever!

Du behöver bara en lärarlicens i varje ämne för att få tillgång till allt innehåll för både dig och dina elever!

 • Genomgångar med bilder, filmer och övningar 
   
 • Många arbetsblad med uppgifter att skriva ut till eleverna
   
 • Lärarstöd kring varje arbetsområde

Vad är Fokus NO, SO och Svenska? Häng med på rundtur i läromedlen!

I den här inspelade webbträffen får du tips kring hur du kan arbeta med Fokus NO, SO och svenska.

I den här korta filmen får du en rundtur i Fokus SO . 

I den här korta filmen får du en rundtur i Fokus NO . 

I den här korta filmen får du en rundtur i Fokus Svenska. 

 

Vad innehåller arbetsområdena i Fokus?

Här kan du se vad alla arbetsområden i Fokus SO, NO och svenska  innehåller.

 

Bildspel, film och samtal
och nya Fokus svenska

I Fokus SO, NO och Svenska hittar du färdiga genomgångar med bilder, texter, begrepp, filmer, sånger spel. Fånga elevernas intresse, arbeta med samtalsfrågor och gemensamma övningar och få igång aktivitet och diskussion i klassrummet!

I nya Fokus svenska finns allt för din undervisning i den grundläggande läs-och skrivinlärningen, i fem arbetsområden: Bokstäver, Börja läsa och skriva, Ordklasser, Språklära och Stavning. Här finns mycket och varierat innehåll och massor av arbetsuppgifter att skriva ut till varje arbetsområde!

Så kan du arbeta med Fokus 

 • Starta ett nytt arbetsområde med gemensam genomgång utifrån texter, bilder och filmer.
 • Arbeta med kooperativa övningar som finns kopplade till respektive område.
 • Skriv ut arbetshäften med uppgifter och låt eleverna arbeta enskilt eller tillsammans och skriva svaren för hand. 
 • Ta hjälp av lärarstödet där du får tips kring hur du kan jobba.

Arbetshäften med uppgifter

I Fokus  finns många arbetshäften med  uppgifter till varje arbetsområde. Du skriver ut arbetshäftena till eleverna och de skriver svar på uppgifterna för hand. Du kan också projicera alla arbetsblad för att ha genomgångar kring dem.

Smakprov arbetsblad Fokus SO

Smakprov arbetsblad Fokus NO

Smakprov arbetsblad Fokus svenska

Lärarstöd och kooperativa övningar

Till varje arbetsområde finns gemensamma uppgifter och kooperativa övningar att arbeta tillsammans med i klassen.

I lärarstödet finns även handledning till varje arbetsområde, en tydlig arbetsgång och förslag på hur du kan arbeta. Här hittar du också länkar och tips på webbsidor som knyter an till innehållet.

Jag gillar att Fokus är tydligt och lätt att hitta i, och att det är skrivet så att eleverna vill lära sig mer. Fokus skapar lust att lära!

Arbetsbladen är bra och tydliga med lagom mycket text. 

Läs vad några lärare tycker om Fokus>>