Språkkraft 1-3

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Ny i svenska skolan? Vill du ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik?
Språkkraft riktar sig till elever i åk 1-3 som nyligen har kommit till Sverige. För att få en effektiv inlärningsprocess integreras språkundervisningen i ämnesundervisningen med hjälp av genrepedagogik. Låt ditt klassrum fyllas med olika textgenrer, samtal, samarbete och kreativt skrivande.

I Språkkraft fokuserar vi på följande texttyper som har en tydlig koppling till kunskapskraven i svenska som andraspråk åk 3:

Återberättande text (jag, familj)
Instruerande text (geometriska objekt)
Berättande text (svenska djur, livscykel)
Förklarande text (väder, årstider, vattnets kretslopp)
Beskrivande text (trafikregler)
Dikt (kropp och hälsa)

I Språkkraft arbetar eleverna med genrepedagogik som syftar till att stötta och utveckla deras vardagsspråk och skolspråk. Med hjälp av cirkelmodellen blir eleverna medvetna om att olika textgenrer har olika språkliga mönster, strukturer och syften. Arbetsuppgifterna stärker elevernas läs- och skrivinlärning och utvecklar deras ordförråd. Grammatiken lyfts i ett textnära sammanhäng vilket gör den meningsfull.

Språkkraft passar dig som:

- vill ha en effektiv inlärningsprocess
- vill arbeta med genrepedagogik i ett mångkulturellt klassrum
- vill att språkundervisningen integreras i ämnesundervisningen

Författare till Språkkraft är Tiia Ojala. Tiia är legitimerad lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, legitimerad coach, föreläsare samt vinnare av ett läromedelsförfattarpris Lärkungen 2014. Hon har även arbetat som förstelärare.

  • Artikelnr: 40692689
  • Sidor: 96
  • Upplaga: 1.7
  • Utgivningsår: 2016
Om serien
Språkkraft – för sva och nyanlända elever 1–9

Språkkraft

Språkkraft är en läromedelsserie för svenska som andraspråk och nyanlända elever i årskurs 1-9 och består av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik.