Svenskbiten Start

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Svenskbiten är ett basläromedel i svenska som passar i klassundervisning åk F-4. Det är ett material som även passar i förberedelseklass, svenska som andraspråk, specialundervisning och särskola. Svenskbiten Start och de fyra delarna A1, A2, B1 och B2 utgör grunden.

Svenskbiten Start är i första hand tänkt att användas i förskoleklassen. Den passar extra bra om man i förskoleklassen har flera elever med ett annat modersmål än svenska. Innehållet är knutet till de nya kursplanerna för förskoleklassen och varje kapitel inleds med mål för kapitlet och avslutas med en enkel diagnossida – Kan du? – .

Svenskbiten Start passar dig som

  • vill ha ett material som är kopplat till förskoleklassens nya läroplan
  • vill ha ett material där varje kapitel inleds med mål för eleverna
  • vill ha ett material där du efter varje kapitel kan checka av dina elevers kunskaper
  • vill ha ett allt-i-ett material med lärarinstruktioner satt i liten grad längst ner på varje sida
  • vill ha ett material som bygger på helordsmetoden.

Författare till Svenskbiten Start är Marianne Petrén som är lågstadielärare och specialpedagog. Hon har tidigare skrivit flera läromedel i svenska och svenska som andraspråk.

 

 


 

  • Artikelnr : 40695093
  • Sidor : 72
  • Upplaga : 1.7
  • Utgivningsår : 2016
Om serien
Svenskbiten – svenska som andraspråk för F–6

Svenskbiten

Svenskbiten är ett basläromedel i svenska som passar i förberedelseklass, sva, specialundervisning, särskola och även i klassundervisning i årskurs 1–4. Med Svenskbiten kan du känna dig trygg när du står inför elever med olika bakgrund och förutsättningar.