Att skriva sig till läsning - Handbok för åk 1-3

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Eleverna använder datorer eller surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. På så sätt kan skrivandet utgå från vad eleverna vill uttrycka och inte vad de förmår att skriva ner.

I Att skriva sig till läsning – handbok för åk 1-3 beskriver författarna sitt språkutvecklande arbete med ASL i åk 1-3. Handboken tar upp metodbeskrivning och vad man ska tänka på när man startar upp arbetet med ASL, vilka utrustningsbehov som finns etc. Den mest omfattande delen av handboken ger konkreta förslag vecka för vecka i åk 1, 2 och 3. Vad ska eleverna skriva, hur ska det introduceras, hur arbetar man vidare med texten, skrivandet och med olika genrer, hur kan man arbeta tematiskt och integrera bild, musik, matematik och så vidare. Handboken bygger på de båda författarnas mångåriga erfarenhet av arbetet med ASL i klassrummet.

Att skriva sig till läsning – handbok för åk 1-3 passar dig som:

  • vill arbeta med metoden Att skriva sig till läsning
  • vill arbeta digitalt med skrivinlärningen
  • vill få konkreta förslag på upplägg och teman vecka för vecka i åk 1-3

Mona Wiklander är specialpedagog och projektledare för ASL i Sandvikens kommun. Liselotte Sjödin är tidigarelärare i samma kommun. Båda har tidigare medverkat i en forskningsbaserad bok om ASL, utgiven på Gleerups högskoleavdelning.

 

  • Artikelnr : 40688149
  • Sidor : 144
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2015