Lea och Love B

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Lea och Love är ett material i svenska för åk 1-4, med fokus på läs- och skrivutveckling. Alla texter och uppgifter ramas in av berättelsen om Lea och Love, för att alla övningar ska vara meningsfulla. Böckerna inleds med en längre berättelse, där dina elever får lära känna Lea och Love. Därefter följer övningar som på olika sätt handlar om Lea och Loves verklighet.

Böckerna bygger på de populära kopieringsunderlagen Skriva och berätta och Läsa och förstå i Gleerups Språkgalleri.

Lea och Love B passar elever som kommit en bit på väg i sin läs- och skrivutveckling. Boken kan användas i helklass eller som komplement för enskilda elever eller grupper av elever.

I boken möter eleverna följande moment, i meningsfulla sammanhang:

• Berättande text
• Personbeskrivning och miljöbeskrivning
• Faktatext
• Argumenterande text
• Återberättande text
• Instruerande text
• Dialog
• Tidningstexter

Varje avsnitt inleds med tydliga exempel och förklaringar av centrala begrepp. Som avslutning kommer en reflekterande självskattningsövning.

Lea och Love:

• ger dina elever möjlighet att arbeta med läsförståelse och skrivutveckling i meningsfulla sammanhang
• ger några elever extra utmaningar i läs- och skrivarbetet
• ger några elever extra träning i läs- och skrivarbetet

 

  • Artikelnr : 40696960
  • Sidor : 96
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2017