Ordvalen

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Ordvalen är en serie där eleverna möter ett kunskapsutvecklande arbetsmaterial som samtidigt ger tydlig stöttning i form av ordlistor och textstrukturer. Serien består av Ordvalen, Ordvalen NO & TE , Ordvalen SO samt Ordvalen Skriv i genrer NO & SO. Basboken Ordvalen är i första hand tänkt för åk 2-3 och SVA. Ordvalen NO & TE, Ordvalen SO och Ordvalen Skriv i genrer NO & SO är tänkta för åk 3-5 och SVA.

Basboken Ordvalen är indelad i fyra delområden: högfrekventa ord, alfabetet och alfabetisk ordning, ordlista och övningar inom delområdet hemmet och familjen samt ordlista och övningar inom delområdet skolan och närområdet. Genom arbetet med uppgifterna i boken får eleverna ordkunskap och studieteknik

Ordvalen passar dig som:
• Vill få eleverna att se de högfrekventa orden som ordbilder för att underlätta en snabb avkodning
• Vill ha ett material där eleverna repeterar alfabetet och därefter tränar på alfabetisk ordning
• Vill ha en kombinerad ordlista och arbetsbok
• Vill ge eleverna möjlighet att bygga upp ordförrådet inom olika vardagliga områden
• Vill lära eleverna att använda ordlistor och ge dem verktyg för att kunna gå vidare och själva söka information från olika källor

Författare till Ordvalen är Marianne Petrén som är lågstadielärare och specialpedagog. Hon har tidigare skrivit flera läromedel i svenska.

 

  • Artikelnr : 40671554
  • Sidor : 80
  • Upplaga : 1.6
  • Utgivningsår : 2010
Om serien
Ordvalen – svenska för 1–6

Ordvalen

Ordvalen är en serie där eleverna möter ett kunskapsutvecklande arbetsmaterial som samtidigt ger tydlig stöttning i form av ordlistor och textstrukturer. Basboken Ordvalen är i första hand tänkt för årskurs 2–3 och svenska som andraspråk. Ordvalen NO & TE, Ordvalen SO och Ordvalen Skriv i genrer NO & SO är tänkta för årskurs 3–5 och svenska som andraspråk.