Säkra språket 3

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Säkra språket 3

Säkra språket är en serie arbetsböcker i sex delar för åk 1-6. Innehållet är tematiskt med fokus på att träna läs- och skrivförmågan, att få bli presenterade för för barn- och ungdomsböcker och även för författare samt att bli förtrogna med olika genrer. Språkets form och struktur är invävt i det tematiska upplägget.. Med jämna mellanrum kommer en enkel diagnos  –  Kan du? –  där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.

I Säkra språket 3 är temat naturen. Ett sätt att utveckla språket är att få möjlighet att arbeta inom olika genrer. Inom temat får eleverna i ett naturligt sammanhang arbeta med t.ex. skönlitteratur, faktatexter, artiklar och instruerande texter.

I det tematiska upplägget finns uppgifter som tränar läsförmågan och att man sedan på olika sätt visar att man förstått vad man läst. Att läsa mellan raderna, s.k. inferens, är ett sätt som förekommer i uppgifterna. Andra uppgifter handlar om språkets struktur med alfabetisk ordning, dubbelteckning, j-ljudet och sj-ljudet ordklasser och olika fasta uttryck.


Säkra språket passar dig som

  • vill arbeta tematiskt med språket
  • vill ha ett material som tränar eleverna i att läsa och skriva med sikte mot kunskapskraven i svenska
  • vill ha kontinuerliga diagnoser där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.

Författare till Säkra språket 3 är Solveig Lidén som är lärare och bibliotekarie. Hon har skrivit flera läromedel i svenska för grundskolans tidigare år.

 

 

  • Artikelnr: 40685780
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2014
Om serien
Säkra språket – svenska för 1–6

Säkra språket – tematisk svenska

Säkra språket är en serie arbetsböcker i sex delar för årskurs 1–6. Innehållet är tematiskt med fokus på att träna läs- och skrivförmågan, att få bli presenterad för barn- och ungdomsböcker och även för författare samt att bli förtrogen med olika genrer.