Språkutveckling - teori och praktik i skolår 1-3

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Bland det viktigaste i ett barns liv och avgörande för ens intellektuella, känslomässiga och sociala utveckling är att få utveckla sitt språk. Med hjälp av språket lär de sig att förstå sig själva, sin omgivning och att sortera sina upplevelser. Förskolan och skolan har ett stort ansvar när det gäller att ge barnen språklig stimulans. Därför behöver barn få ”bada i språk”.

Språkutveckling - teori och praktik i skolår 1-3 bygger på forskning och beprövad erfarenhet och utgår självklart från läroplanen i grundskolan.  Den är tänkt för dig som vill utgå från ett arbetssätt som stimulerar och uppmuntrar barn att utveckla sitt språk. Läromedlet ger dig stöd och inspiration i den pedagogiska utvecklingsprocessen tillsammans med barnen. Här finns teori som ger dig stimulans och utmaningar i ditt arbete med barnen och en stor mängd förslag på roliga lekar och övningar.

  • Artikelnr: 40688347
  • Sidor: 168
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2015