Exploro, digital läromedelstjänst 4-9, elevlic 12 mån

Gleerups
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Exploro är en digital läromedelstjänst som med en enda licens ger lärare och elever tillgång till alla ämnen för hela 4–9.
Ett arbetsområde består av texter, bilder, filmer, övningar samt aktiviteter på samma tema, som eleverna kan arbeta med under ett flertal lektioner. Varje arbetsområde börjar med en introduktion och lärandemål. Du som lärare kan också ta del av syfte och upplägg, vilket centralt innehåll som behandlas samt betygskriterier.
Utöver arbetsområden finns en mängd fristående aktiviteter som ger stort utrymme för aktiva övningar i klassrummet. Till aktiviteterna finns lärarguider som ger mer information och stöd till aktiviteten.

 

Samtliga ämnesportaler i Exploro har funktioner för att stötta och motivera eleverna. Integrerade läsguider ökar läsförståelsen och hjälper eleverna att förstå vad de ska lära sig. Läsguiderna innehåller bland annat syfte och förförståelse, ordförståelse, reflektion och utvärdering. Det finns även möjlighet att lyssna på texterna, använda läslinjal samt ett typsnitt för dyslektiker.

 

Ämnesportaler i Exploro
Ämnesportalerna är uppdelade för 4-6 respektive 7-9. Alla årskurser ingår i samma licens, vilket gör det lätt att anpassa upplägg utifrån såväl grupp som individ.

 

Svenska
Svenska som andraspråk
Samhällskunskap
Historia
Religion
Geografi
Biologi
Fysik
Kemi
Teknik
Matematik
Engelska
Franska (6-9)
Spanska (6-9)
Tyska (6-9)
Bild
Musik
Slöjd
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa


Är ni intresserade av en större lösning för hela skolan/kommunen, vänligen kontakta info@gleerups.se för ett skräddarsytt upplägg.

  • Artikelnr: 51109909
Om serien
Exploro – läromedelstjänst för alla ämnen 4–9

Utforska en ny värld av lärande med Exploro

Exploro är en helt ny typ av läromedelstjänst som med en enda licens ger lärare och elever tillgång till alla ämnen 4-9 för 249 kr per användare/år. Med utgångspunkt i det centrala innehållet är varje ämnesportal uppbyggd kring arbetsområden och aktiviteter som skapar variation i undervisningen och uppmuntrar eleverna att undersöka, utforska och diskutera.

Aktivitetsbaserat lärande som engagerar

Alla Exploros ämnesportaler består av arbetsområden och aktiviteter som sträcker sig över ett antal lektioner. Ett arbetsområde innehåller texter, bilder, filmer, övningar och aktiviteter på samma tema.

Utgångspunkten är ett aktivitetsbaserat lärande som ger stort utrymme för engagerande övningar i klassrummet. Exploro kan med fördel användas tillsammans med tryckt material för att skapa en varierad undervisning. 

Alla ämnen ingår

Ämnesportalerna i Exploro är uppdelade för 4-6 respektive 7-9. Alla årskurser ingår i en och samma licens, vilket gör det lätt att anpassa flexibla upplägg utifrån såväl grupp som individ.
 

Prova gratis på exploro.se