Matematikportalen F-9, Digitalt läromedel, elevlicens 12 mån

Gleerups
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik.

Adaptiv träning utmanar varje elev på sin kunskapsnivå
Matematikportalen bygger på individualisering och är helt adaptiv. Läromedlet utgår från filmade genomgångar med självrättande övningar.  Utifrån elevernas nivå individanpassas uppgifterna så att varje elev utmanas och kunskaperna fördjupas och breddas. Eleverna kan alltid gå tillbaka och se fler genomgångar för att kunna lösa en uppgift och komma vidare. Detta gör att alla elever utvecklas på sin egen nivå och motiveras till fortsatt träning.

Självrättande övningar och lätt att få överblick över elevernas lärande
Matematikportalen rättar automatiskt alla övningar och registrerar alla aktiviteter. Detaljerad statistik ger dig på ett enkelt sätt en tydlig bild över vilka delar som eleven behärskar bra eller behöver träna mer på. Utifrån detta kan elev och lärare tillsammans sätta upp nya mål att träna mot och du får ett bra underlag för bedömning.

Årsplaneringar som enkelt kan anpassas
I Matematikportalen finns färdiga årsplaneringar som utgår helt från ämnesplanerna i matematik. Du som lärare kan själv anpassa dem till olika elevgruppers kunskapsnivå. När du tilldelat eleverna sin planering kan du enkelt följa gruppen och elevernas individuella lärande.

  • Artikelnr : 40695697
Recensioner

Några röster om Matematikportalen

Uppskattar mängd och variation på uppgifter
De lärare som har provat Matematikportalen, under utvecklingen av den svenska versionen, är mycket positiva. Främst uppskattar de mängden och variationen på uppgifter, möjligheten att individanpassa och hur de kan följa elevernas resultat.

–  Jag uppskattar möjligheterna för eleverna att arbeta på olika nivåer. Dessutom är det en stor fördel att de elever som är extra intresserade av matematik kan gå långt och hitta utmanande uppgifter, säger Helena Persson som är lärare på Vikingaskolan i Lund.
 

Fångar elevernas intresse
Lena Rosdahl, lärare på Fridasroskolan i Eslöv, har arbetat med Matematikportalen i årskurs 6 där eleverna hade stora kunskapsluckor och motivationen för matematik var låg.

– Matematikportalen lyckades fånga flera av dessa elever och den bästa kommentaren kom från en elev som verkligen "hatade" matte och som gjorde minimalt på lektionerna. En dag när de hade tid över frågade han "Får jag jobba med Matematikportalen istället?" Den kommentaren säger mycket, säger Lena Rosdahl.
 

Mer tid för varje elev
Matematikportalens ”Supertränare” med videogenomgångar som är kopplade till den enskilda uppgiften gör att eleverna arbetar vidare utifrån specifika behov och sin kunskapsnivå.

– Tack vare Matematikportalen kan lärarna ägna mer tid åt den enskilda eleven och lägga mer fokus på de elever som behöver extra stöd. De behöver inte lägga tid på att hitta en nivå på sin undervisning som ska passa hela gruppen samtidigt, berättar Olga Pugachova, läromedelsutvecklare i matematik på Gleerups.