Gleerups musik 4-6, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups musik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat utifrån det centrala innehållet i Lgr22. Texter, filmer, bilder och simuleringar varierar undervisningen. Här finns:
•    Pedagogiska filmer för sång, piano, gitarr, ukulele, elbas, trumset och olika slagverkinstrument.
•    Lättnavigerat innehåll från spela och sjunga till musikstilar med texter, bilder, länkar, filmer och simuleringar för att hjälpa till att befästa kunskaper.
•    Lärarmaterialet innehåller förslag på lektionsupplägg där praktiska moment leder till teoretiska kunskaper.
•    Interaktiva hjälpmedel i form av ackordväljare och världskarta med musikstilar.

Möjlighet till differentiering
Med Gleerups musik 4–6 får du ett digitalt läromedel där texter, filmer, bilder och simuleringar gör det lätt att variera undervisningen. Läromedlet ger stora möjligheter till differentiering med till exempel stöd för smart studieteknik, filmat material på olika nivåer, personliga läsinställningar och möjlighet att lyssna på texten.
 

Filmer underlättar inlärningen
I det inledande avsnittet Spela och sjunga lär sig eleverna olika instrument med hjälp av text, bild och film som introducerar dem för tekniker och spelsätt. Detta följs upp med filmer fokuserade på ensemblespel. Filmerna är placerade i en naturlig progression. Vidare i läromedlet finns fler filmer med klingande exempel till hjälp för elever inom Skapa musik, Musikens innehåll samt att lära känna igen musikinstrument. 
 

Repetition och ordlistor
I Gleerups musik 4–6 finns repetitionsfrågor i slutet av nästan varje avsnitt. Repetitionsfrågorna är självrättande och hjälper att befästa kunskapen ni gått igenom. Genomgående förklaras ämnesspecifika ord med ordförklaring för att hjälpa eleven att följa med i texterna. Dessa ord är även samlade i ordlistor kopplade till varje avsnitt.
 

Praktik leder till teori
Elever kommer kunna ta del av och lära sig teori genom de olika praktiska moment som finns i läromedlet samt lärarmaterialet. Till exempel i avsnittet Spela och sjunga finns play-along filmer där elever kan spela med och öva tillsammans.
 

Lärarmaterial 
I lärarlicensen till Gleerups musik 4–6 hittar du ett fylligt lärarmaterial som ger dig stöd i din undervisning. Här hittar du tips och förslag på hur du använder materialet i elevdelen. Till varje avsnitt finns Förslag på lektionsupplägg med tydlig uppdelning för varje lektionstillfälle samt koppling till centralt innehåll och betygskriterier.

  • Artikelnr : 51110493