Svenska tillsammans 5 digitalt lärarmaterial, licens 12 mån

Svenska tillsammans 5 digitalt lärarmaterial, licens 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Svenska tillsammans är ett nytt basläromedel i svenska för årskurs 4-6 där det aktiva och gemensamma språkarbetet står i centrum. Genom att läsa och samtala om engagerande texter - och skriva i olika genrer - utvecklar eleverna såväl sitt språk som sina tankar och känslor. 


I Svenska tillsammans tränar också eleverna sin läs- och ordförståelse på ett varierat sätt. Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter gör det enkelt att differentiera undervisningen och låta eleverna arbeta på olika nivåer.

Varje årskurs består av två böcker: Svenska tillsammans bok 1 - Läsa, Skriva, Samtala och Svenska tillsammans bok 2 - Texttyper & Språklära
 

Bok 1 har fokus på att eleverna läser, skriver och samtalar om innehållet i olika texter (dikter, noveller och myt). Bok 2 fokuserar på texttyperna i läroplanen och språklära. Dessutom finns ett digitalt lärarmaterial som stöttar lärarens undervisning och en digital elevträning med självrättande uppgifter som bygger vidare på uppgifterna i böckerna.
 

I Svenska tillsammans 5 digitalt lärarmaterial, licens 12 mån finns allt samlat som behövs för att kunna ha gemensamma genomgångar av texter och uppgifter i bok 1 och bok 2. Alla texter och uppgifter finns tillgängliga att projicera. 

Svenska tillsammans digitalt lärarmaterial innehåller också lektionstips, samtalsfrågor, viktiga ord, begrepp och uttryck att uppmärksamma samt förslag på olika aktiviteter som stärker elevernas förmåga att läsa, samtala om och skriva olika typer av texter samt bearbeta dess innehåll. 
 

I Svenska tillsammans:
•    tränar eleverna läs-och ordförståelse på ett varierat sätt och utvecklar sin förmåga att samtala och skriva.  
•    läser eleverna engagerande texter som uppmuntrar dem att tänka och känna kring innehållet
•    får eleverna arbeta med de olika texttyperna utifrån gemensam och individuell läsning och skrivning
•    finns Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter som gör det enkelt att differentiera undervisningen.

  • Artikelnr : 51110677
Om serien
Svenska tillsammans – svenska för 4-6

Svenska tillsammans – gemensam språkutveckling!

Svenska tillsammans är ett nytt läromedel i svenska för årskurs 4-6 där det gemensamma språkarbetet är i centrum. Eleverna får läsa och samtala om engagerande texter, skriva i olika genrer, och träna läs- och ordförståelse på ett varierat sätt. Dessutom är det enkelt att differentiera och låta eleverna arbeta på olika nivåer!

  • Tränar läs-och ordförståelse på ett varierat sätt och utvecklar förmågan att samtala och skriva
  • Engagerande texter uppmuntrar eleverna  att tänka och känna kring innehållet
  • Eleverna får arbeta med de olika texttyperna utifrån gemensam och individuell läsning och skrivning
  • Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter gör det enkelt att differentiera undervisningen.

Beställ provexemplar!

Här kan du beställa provexemplar av Svenska tillsammans för årskurs 4:
Bok 1: Läsa, skriva, samtala, och bok 2: Texttyper och språklära.

Läsa, Skriva, Samtala, Texttyper & Språklära

Varje årskurs av Svenska tillsammans består av två böcker:
Bok 1: Läsa, Skriva, Samtala, som har fokus på att eleverna läser, skriver och samtalar om innehållet i olika typer av texter.
Bok 2: Texttyper & Språklära fokuserar på texttyperna i kursplanen och språklära.

Dessutom finns en digitalt lärarmaterial som stöttar undervisningen och digital elevträning med självrättande uppgifter.

Bläddra i Svenska tillsammans, bok 1, årskurs 4,  Läsa, Skriva, Samtala
Bläddra i Svenska tillsammans, bok 2, årskurs 4, Texttyper och Språklära 

Lätt att differentiera

I Svenska tillsammans får eleverna läsa och samtala om engagerande texter, skriva i olika genrer och träna läs- och ordförståelse på ett varierat sätt.

Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter, som är kopplade till texterna,  gör det enkelt att differentiera undervisningen och låta eleverna arbeta på olika nivåer. Uppgifterna fokuserar på läsning, läsförståelse, ordkunskap och att eleverna på olika sätt samtalar och skriver om innehållet.