FORMA Språket Språklära B | Gleerups

FORMA Språket Språklära B

Bok
63 kr
exklusive moms

Forma Språket är utvecklat utifrån Lgr 11. Varje kapitel inleds med en tydlig målbeskrivning och en presentation över kapitlets innehåll. Målen återkommer i kapitlet, nu kopplade till konkreta övningar som gör det möjligt för eleverna att förstå vad de ska lära sig.

Fördjupa, träna mer och öva lite till
Forma Språkets fördjupningshäften ger möjlighet till ännu mer språkträning. Du kan välja böcker efter de behov som dina elever har. Böckerna går att använda mycket flexibelt, för extra träning i skolan eller som läxböcker.

Forma Språket Språklära B
I Språklära B finns många övningar som tränar elevernas språkliga kunskaper. I boken arbetar eleverna bland annat med:

• Förkortningar
• Synonymer
• Homonymer
• Ordklasser
• Stavning

Forma Språket passar dig som:
• söker ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper alla elever att nå kunskapsmålen
• vill ha hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper
• vill ha varma och engagerande tester som inspirerar eleverna att läsa och diskutera
• har en IWB och vill arbeta laborativt och digitalt med materialet

Författare till Forma Språket Språklära B är Kristina Nordström.

  • Artikelnr: 40671493
  • Sidor: 32
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2010

Produkter i serien