FORMA Språket Trean Basbok, upplaga 2

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Forma Språket är ett basläromedel i svenska för åk 1-3. I centrum står berättelsen om de fyra barnen Love, Mira, Ella och Samir. Varje kapitel inleds med en tydlig målbeskrivning och en presentation av kapitlets innehåll. Målen återkommer i kapitlet, där kopplade till konkreta övningar som gör det möjligt för eleverna att förstå vad de ska lära sig.

Nya Forma Språket har ett utökat innehåll med fokus på läsning och läsförståelse.

Forma Språket Trean

I Forma Språket Trean finns allt samlat för åk 3 - varma och vardagsnära läsebokstexter för hela läsåret, övningar kring samtal, läsförståelse och skrivande. Elevernas språkutveckling dokumenteras i boken under läsåret. De olika delarna inleds med tydliga mål, och avslutas med en bedömningssida.

Sist i boken i denna andra upplaga hittar du ännu fler texter och övningar, som utmanar eleverna att arbeta vidare med sin läsning.

I Forma Språket Trean arbetar eleverna bland annat med:
• Lästräning
• Samtal om text/Läsförståelse
• Skriva ord och meningar
• Läsa och skriva berättelser
• Läsa och skriva faktatexter
• Läsa och skriva sagor
• Läsa och skriva dikter

Forma Språket i korthet:
• ger dig hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper
• varma och engagerande texter som inspirerar eleverna att läsa, skriva och samtala

Författare till Forma Språket är Richard Hultén. Han arbetar idag som lärarcoach i Stockholm stad och har över 25 års erfarenhet av undervisning i åk F-3. Han har skrivit många populära läromedel.

  • Artikelnr : 40696946
  • Sidor : 112
  • Upplaga : 2.9
  • Utgivningsår : 2018
Om serien
Forma språket – svenska för 1-3

Forma språket – basläromdel i svenska

Forma språket är ett basläromedel i svenska för lågstadiet. Forma språket hjälper alla elever att nå kunskapskraven i årskurs 3, ger dig hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper. Texterna är varma och engagerande och inspirerar eleverna att läsa, skriva och samtala.