Relief - Livsvägar 2:a uppl | Gleerups

Relief - Livsvägar 2:a uppl

Bok
329 kr
exklusive moms

Relief -  Livsvägar 2:a uppl

Relief Livsvägar är en kursbok i religion för yrkesförberedande program, framtagen enligt Gy2011. De stora världsreligionerna presenteras på ett tydligt och enkelt sätt. Fokus ligger på praktiska riter och traditioner, och texten utgår i de allra flesta fall från svenska förhållanden. De olika livsåskådningarna tydliggörs också med hjälp av personliga intervjuer med troende och icke-troende.

Bredvid världsreligionerna presenteras de etiska modellerna, tillsammans med ett antal typfall som lämpar sig utmärkt för diskussioner i klassrummet. Ett omfattande temakapitel tar upp ämnen som t.ex. förhållandet mellan religion och vetenskap, nyandlighet och texttolkning.

Relief Livsvägar passar dig som:

  • Vill ge dina elever en konkret och vardagsnära bild av olika religioner
  • Vill ha ett material som tar avstamp i enskilda människors erfarenhet av religion
  • Vill ha ett konkret och lättarbetat grundmaterial i Religion 1
  • Artikelnr: 40676573
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2012

Produkter i serien