Relief Livsvägar, elevbok, 2:a uppl

Relief Livsvägar, elevbok, 2:a uppl

Nils-Åke Tidman,
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Relief Livsvägar är ett läromedel i religion för elever som läser på något av de yrkesförberedande programmen.

I Relief Livsvägar, elevbok presenteras de stora världsreligionerna på ett tydligt och enkelt sätt. Fokus ligger på praktiska riter och traditioner, och texten utgår i de allra flesta fall från svenska förhållanden. De olika livsåskådningarna tydliggörs också med hjälp av personliga intervjuer med troende och icke-troende. Bredvid världsreligionerna presenteras de etiska modellerna, tillsammans med ett antal typfall som lämpar sig utmärkt för diskussioner i klassrummet. Ett omfattande temakapitel tar upp ämnen som t.ex. förhållandet mellan religion och vetenskap, nyandlighet och texttolkning.

Relief Livsvägar, elevbok i korthet:
• ger dina elever en konkret och vardagsnära bild av olika religioner
• tar avstamp i enskilda människors erfarenhet av religion
• ett konkret och lättarbetat grundmaterial för kursen Religion 1

 

  • Artikelnr: 40676573
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2012
Recensioner

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 12122012

Lektör: Katrine Hamori

 

 

Detta är den andra något omarbetade upplagan, här har bland annat etikavsnittet utökats för att överensstämma med Lgy 2011. Läroboken för kurs 1 vänder sig i första hand till ungdomar på de yrkesförberedande kurserna men lämpar sig även mycket väl för vuxenstuderande. Författarna har vinnlagt sig om att hålla språket så enkelt och tydligt som möjligt och även bildmaterialet är valt med utgångspunkt från svenska förhållanden där så varit möjligt, för att inte framställa någon religion i en exotiserande dager. Varje religion som presenteras här, det vill säga de stora världsreligionerna, representeras av en person som intervjuas om sin tro och hur den tar sig uttryck i vardagen - med högst olika resultat. Till varje avsnitt finns instuderingsfrågor och diskussionsunderlag.