Insikter i svenska, digital, elevlic. 12 mån | Gleerups

Insikter i svenska, digital, elevlic. 12 mån

Av Fredrik Harstad, Iben Tanggaard Skoglund
Digital produkt
99 kr
exklusive moms

Ger insikter som hjälper eleverna att nå målen!
Insikter i svenska täcker Svenska 1 för yrkesprogram, enligt Gy 2011. Nyckelbegreppen, strukturen och övningarna lotsar eleverna genom kursen och gör dem medvetna om vad de har lärt sig. Varje kapitel avslutas med sammanfattande uppgifter samt bedömningsmatriser.

Daisyläsare, självrättande övningar, filmklipp och mycket mer
I den interaktiva boken Insikter i svenska hittar du självrättande övningar, länkar till fi lm- och ljudklipp, förslag till skrivövningar, lyrikskola samt pdf:er som kan användas både i helklass och vid individuellt arbete. Här finns också extra grammatikövningar med förklarande filmer när eleverna behöver repetera. Bedömningsmatriserna finns som utskrivbara pdf:er. Utöver den interaktiva boken medföljer även boken i Daisyformat med ljud, bild och läsmarkering för att underlätta läsning, inlärning och tillgodose olika lärstilar. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt lektionstips och ytterligare förslag på arbetssätt.

  • Artikelnr: 40680488

Produkter i serien