Fredrik Harstad

Fredrik Harstad

Fredrik Harstad är lärare i sfi, svenska och svenska som andraspråk. Han har skrivit många läroböcker inom sfi, svenska och samhällskunskap. Inför Gy2011 arbetade Fredrik med ämnesplanen för svenska som andraspråk. Just nu arbetar han som pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning i Göteborg.

 

Produkter av Fredrik Harstad