Sociologi - grunderna | Gleerups

Sociologi - grunderna

Bok
299 kr
exklusive moms

Sociologi – grunderna är ett läromedel skrivet för gymnasieskolans kurs med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Sociologi – grunderna innehåller sju teman:
Sociologi och samhälle
Sociala strukturer
Sociala normer
Innanförskap och utanförskap
Lika mycket värda?
Metod
Aktuella sociala frågor

Sociologi – grunderna är intresseväckande och har en tydlig och kursrelaterad struktur som är enkel att arbeta med. Läromedlet diskuterar frågor som: Hur skapas de normer och värderingar som styr ditt liv? Är det självklart med demokrati?  Hur formas individen och hur formas samhället? Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter uppmuntrar till elevaktivt lärande.
 
Sociologi – grunderna i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• är intresseväckande
• har en tydlig och kursrelaterad struktur som är enkel att arbeta med
• innefattar fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter som uppmuntrar till elevaktivt lärande

  • Artikelnr: 40681584
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012

Produkter i serien