Nya Gleerups barn och fritid med språkutvecklande fokus stöttar elever och lärare

Gleerups omtyckta läromedel för barn- och fritidsprogrammet finns i uppdaterade upplagor för de programgemensamma kurserna. Ett språkutvecklande fokus och helt nya inslag som studieguide och innehåll om källkritik stöttar elever och lärare ytterligare.

Varje läromedel har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor gör eleverna aktiva i sitt lärande. 

- Gleerups barn och fritid är mycket omtyckta läromedel. Vi har pratat med lärare och elever och valt att behålla allt det som uppskattas även i de nya upplagorna. Något vi utvecklat är det språkutvecklande fokuset, det har fått större utrymme och på så vis hoppas vi kunna stötta elever och lärare ytterligare, berättar läromedelsutvecklare Malin Arnberg. 

Studieguide stöttar elevernas inlärning
I de nya upplagorna inleds första kapitlet med en studieguide. Här hittar du en beskrivning av kapitlets syfte, lista med centrala begrepp för varje kapitel och en checklista som tydligt visar vilka kunskaper kapitlet ger. Studieguiden stöttar alla studerande i sin inlärning, inte minst alla de som studerar på distans eller har mycket självstudier. 

Centrala begrepp stöttar språkutvecklingen
I dagens undervisning finns ett ökat behov av att stödja elevernas språkutveckling och träna yrkesspråk samt centrala begrepp. I de tredje upplagorna av läromedlen till de programgemensamma kurserna fokuserar vi på språkutveckling genom att: 

  • Centrala begrepp förklaras löpande i marginalen. 
  • Centrala begrepp lyfts i studieguiden inför läsningen av ett kapitel. 
  • I slutet av läromedlet finns alla centrala begrepp med förklaringar samlade.    

Källkritik 
Läromedlen avslutas med ett kapitel om källkritik kopplat till den specifika kursen. I Människors miljöer hittar du bland annat innehåll om en källkritisk hållning till statistik och i Hälsopedagogik handlar det exempelvis om källkritik kring rön om hälsa och välmående.

Fallbeskrivningar som engagerar  
Precis som i tidigare upplagor, inleds alla kapitel med en fallbeskrivning som kopplar kapitlets innehåll till verkligheten och elevernas egen vardag. Fallbeskrivningen beskriver ofta ett dilemma och får eleverna att tänka till, bli nyfikna och vilja lära sig mer.

Olika uppgiftstyper gör eleverna aktiva i sitt lärande
Läromedlen innehåller fortsatt olika former av frågor och uppgifter som gör eleverna aktiva i sitt lärande. Här finns till exempel frågor som uppmuntrar eleverna att reflektera eller diskutera i grupp. Det finns också instuderingsfrågor som låter eleverna stämma av sina kunskaper. Varje kapitel har uppgifter av praktisk karaktär och som får eleverna att arbeta i grupp och undersöka omgivningen.
 

Nyfiken på de nya upplagorna? 

Läs mer, bläddra i smakprov och beställ provexemplar till din skola. 

Upptäck de uppdaterade lärarhandledningarna

Nyfiken på lärarhandledningarna? Läs mer och bläddra i smakprov.

Digitala läromedel i nya versioner

Nyfiken på de digitala läromedlen? Läs mer prova gratis i 30 dagar. 

30 Maj 2023