Nya Begreppafilmer i Gleerups läromedel för barn och fritid

Gleerups digitala läromedel för barn och fritid ger dig och dina elever tillgång till en rad smarta funktioner som underlättar såväl undervisning som inlärning. Nu hittar du nio pedagogiska filmer utvecklade tillsammans med ILT Education i läromedlen och under året fylls det på med fler. 

I Gleerups digitala läromedel för barn och fritid kommer det att finnas cirka 35 Begreppafilmer som till exempel förklarar pedagogiska teorier, hur barn utvecklas och hur man planerar pedagogiska aktiviteter.

– Filmerna är ett bra komplement till övrigt material och bidrar till undervisningen genom att de förtydligar och underlättar förståelsen för läromedelstexten. De gör det möjligt att förklara komplexa begrepp på ett enkelt sätt, säger läromedelsutvecklare Malin Arnberg.

Abstrakta begrepp görs begripliga 
De som studerar barn och fritid möter en hel rad abstrakta begrepp. Gleerups läromedel för barn och fritid är därför utvecklade med ett stort fokus på ett pedagogiskt och tillgängligt språk. Här finns en rad språkutvecklande verktyg till stöd för både dig och dina elever. Begreppafilmerna är ytterligare ett verktyg som stöttar dina elevers inlärning samt förklarar och tydliggör abstrakta begrepp. 

Filmer på flera språk
För dig som har licens till Gleerups digitala läromedel i barn och fritid finns filmerna med svenskt tal och text. Om din skola har licens hos ILT Education finns filmerna dessutom tillgängliga på flera olika språk utöver svenska – engelska, tigrinja, arabiska, somaliska, ukrainska, dari, polska, thai och ryska (undertexter). De flerspråkiga filmerna på elevernas modersmål kommer man åt direkt i Gleerups digitala läromedel.

Komplex kunskap konkretiseras  
Begreppafilmerna har sin utgångspunkt i det centrala innehållet och kretsar kring ett antal teman:

  • Pedagogik - filmerna visar bland annat barns utveckling både intellektuellt, psykosocialt och motoriskt samt pedagogiska teorier från de stora pedagogerna.
  • Pedagogiskt arbete - filmerna handlar exempelvis om konflikthantering och gruppdynamik eller hur man organiserar en aktivitet.
  • Specialpedagogik - filmerna illustrerar bland annat rätten till stöd och anpassningar, hur man arbetar specialpedagogiskt samt hur man använder TAKK och annan AKK. 
  • Hälsopedagogik - filmerna förklarar frisk- och riskfaktorer samt samhällets folkhälsoarbete. 
  • Socialt arbete (kommer under hösten 2023) - filmerna tar exempelvis upp sociala verksamheter, etiska frågeställningar samt förklarar lagar och regler. 
  • Fritid (kommer under hösten 2023) - filmerna visar på fritidens betydelse och vad fritid egentligen är.

Nyfiken på filmerna?

Du hittar redan nu nio filmer i läromedlen för de programgemensamma kurserna. Nyfiken? Just nu erbjuder vi dig och dina kollegor möjligheten att upptäcka filmerna helt kostnadsfritt. Klicka dig, via länkarna nedan, vidare till specifika filmer.

08 Maj 2023