Formula 7 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen.
Formula 7 består av tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb.

Formula 7 elevbok innehåller åtta kapitel:
Mönster och tal
Räknesätt och räknemetoder
Form och storlek
Bråk och decimaltal
Procent och decimaltal
Algebra och mönster
Diagram och lägesmått
Blandade provuppgifter

I Formula 7 varvas övningsuppgifter med praktiska aktiviteter och problemlösningsuppgifter som hjälper eleverna att se samband och utveckla matematiska förmågor.  Varje kapitel har två minidiagnoser och en kapiteldiagnos, som underlättar för återkoppling och individualisering.  Minidiagnoserna följs av träning i olika spår. 

Efter den avslutande kapiteldiagnosen finns repetitionsuppgifter och ”Något extra", som är utmanande uppgifter för de elever som behärskar kapitlets innehåll. Det finns också provuppgifter, som är hämtade från tidigare nationella prov i matematik och från TIMMS, ett internationellt test av matematikkunskaper. Facit finns sist i boken.

Formula i korthet:
• ger eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor
• gör eleverna medvetna om mönster och samband i matematiken
• ger stora möjligheter till att arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar
• hjälper till att driva utvecklande, matematiska samtal i klassen
• underlättar för individanpassning och ger varje elev utmaningar och extra träning

  • Artikelnr: 40677358
  • Sidor: 392
  • Upplaga: 2.7
  • Utgivningsår: 2012
Om serien
Formula – basläromdel i matematik för 7–9

Formula – matematik för högstadiet

Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7–9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor och det är enkelt att individanpassa undervisningen.