Hitta koden 7-9, 20 elevhäften + 1 lärarhäfte

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Hitta koden kopplar samman programmering och matematik för grundskolan. Med en tydlig progression från de lägre stadierna till de högre utmanas eleverna till att skriva kod för att lösa problem.

Hitta koden 7-9 innehåller inspirerande programmeringsuppgifter kopplade till respektive matematikområde i det centrala innehållet. Eleverna får möjlighet att tolka och skriva riktig kod för att kunna lösa matematiska problem. Programspråket är JavaScript och koden kan testas enkelt direkt i webbläsaren, på koda.nu. Det behövs inga direkta förkunskaper i programmering för att genomföra uppgifterna. Det mesta koden är given som sedan eleverna ska tolka och utveckla.

I det tillhörande lärarhäftet får du stöd med facit och riktlinjer till hur problemen kan lösas.

Hitta koden i korthet:

• innehåller matematikproblem som ska lösas med hjälp av programmering
• inspirerar eleverna att vara kreativa och programmera utan några direkta förkunskaper
• ger eleverna möjlighet att lära sig textbaserad programmering som kan testas direkt i webbläsaren
  • Artikelnr : 51100043
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2017