Gleerups slöjd 7 - 9, digitalt läromedel, lärare, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups slöjd 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat utifrån Lgr22. Läromedlet utgörs av instruktivt text- och filmmaterial. Här finns:

•    Tydliga kunskapsfilmer om hela arbetsprocessen från idéutveckling till färdigt alster.
•    Omfattande materiallära i metall, textil, trä samt skinn och läder.
•    Tydlig progression i lärandet.
•    Instruktiva stödfilmer som är lättillgängliga från alla årskurser

Tydlig progression och lärarhandledning till varje arbetsområde
Gleerups slöjd innehåller arbetsområden i slöjdens olika material, med tydlig progression. Det finns lärarhandledning till varje arbetsområde med tips om hur undervisningen kan läggas upp i fråga om materialval och tidsåtgång, samt hur arbetsområdet är kopplat till det centrala innehållet, syftestexten och betygskriterierna. Samtliga arbetsområden är väl utprovade på skolor runt om i landet.
 

Tydliga filmer underlättar inlärningen
Gleerups slöjd bygger på filmmaterial som ger eleven tillgång till kunskap, även när de inte har tillgång till sin lärare. Filmerna är unikt skapade för svensk slöjdundervisning, och helt utan reklaminslag. De är filmade ur en vinkel som ger eleven en upplevelse att det är de egna händerna som agerar. Detta underlättar inlärningen då elevernas hjärna genom spegling stimuleras på samma sätt som om de utfört handlingen med sina egna händer. Majoriteten av filmerna har synkron text och röst.
 

Upplägg i årskurs 7, 8 och 9
Arbetsområdena för åk 7 och 8 är uppbyggda så att hela arbetsprocessen genomförs i antingen metall, textil eller trä. För årskurs 8 finns även ett kapitel om skinn och läder. Under årskurs 9 har eleverna nått en viss nivå av slöjdkunskaper vilket ger en grund för dem att genomföra sina arbetsprocesser utifrån den inspiration som finns i läromedlet. Samtliga material-, teknik- och redskapsfilmer från årskurs 7 och 8 finns som stödmaterial. 

  • Artikelnr : 51109015