Bygg språket, digital elevträning, 12 mån

Bygg språket, digital elevträning, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Bygg språket Digital elevträning består av en mängd interaktiva övningar där eleverna tränar på egen hand och i sin egen takt. I övningarna finns en tydlig progression genom att de är indelade i nivå 1–3. Övningarna är kopplade till genomgångssidor i Bygg språket, och sidhänvisningar finns i anslutning till övningarna.

Bygg språket Digital elevträning används parallellt med Bygg språket (faktabok) samt Bygg språket Digitalt lärarmaterial. Du behöver ha Det digitala lärarmaterialet för att administrera elevernas digitala material och följa deras resultat.

Du som tidigare har arbetat med den uppskattade Mango Språk kommer att känna igen övningarna som behandlar ordförrådet, skrivregler och stavning som nu är digitaliserade. Övningarna till läsa är nyproducerade.

Bygg språket Digital elevträning passar dig som:

  • söker ett material för svenska som språkval
  • söker ett material där eleverna kan arbeta och träna i sin egen takt
  • vill ha ett material med lättsamma och humoristiska övningar som motiverar eleverna att arbeta med materialet
  • vill ha ett material med systematisk läs- och skrivträning, väl förankrat i den senaste forskningen för att på så sätt hjälpa eleverna till ett förbättrat språk

Författare till Bygg språket är Magnus Johansson, Norrköping. Han är svensklärare och speciallärare med inriktning mot läs- och skrivutveckling. Han är en av författarna till svenskserien Portal och har också skrivit Reparationskurs Läsa, Skriva och Ord samt Stegen – sätt ord på NO.

  • Artikelnr: 40691293