Ryktet går och 9 andra noveller

Bim Wikström
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Ryktet går och 9 andra noveller är en novellsamling för ungdomar om kärlek, konflikter och vardagliga situationer med överraskande vändningar. Det är korta berättelser av lite varierande svårighetsgrad med händelser hämtade ur elevernas vardag, som förhoppningsvis ska leda till diskussioner och eftertanke. För att skapa en snabb överblick finns en mycket kort introduktion till varje novell i innehållsförteckningen.

Efter varje novell följer uppgifter kring ord och uttryck, frågor på texten, diskussionsfrågor, gruppövningar, idéer om hur man kan jobba vidare samt en avslutande grammatikuppgift. Man kan med fördel starta med orden och uttrycken för att ge förförståelse innan man ger sig på läsningen.

Ryktet går och 9 andra noveller i korthet:
• består av korta, lättare texter med ungdomliga teman
• innehåller uppgifter för att kunna jobba vidare med läsförståelse
• material som startar med läsning men leder vidare till språklig medvetenhet

  • Artikelnr : 40694973
  • Sidor : 88
  • Upplaga : 1.8
  • Utgivningsår : 2017
Recensioner

[…]En viktig förförståelse ges till varje novell, vilket underlättar läsningen. Boken innehåller också uppgifter om vokabulär, innehålls- och diskussionsfrågor, gruppövningar samt förslag på hur man kan arbeta vidare med texten. De korta novellerna är av olika svårighetsgrad och handlar om kärlek, bråk och andra situationer ur ungas vardag. Berättelserna kan sannolikt fånga ungdomarnas intresse och få dem motiverade till att läsa. Språket är enkelt och med korta meningar, men utan att bli själlöst. Det är en utmärkt novellsamling som ger ungdomar som behöver enklare språk ett berörande och intressant underlag för god läsning.

BTJ-häftet nr 10, 2017, Lektör Catarina Economou