Åtkomst till digitala läromedel har aldrig varit enklare

I dag använder mer än 100 000 lärare och elever runt om i landet Gleerups digitala läromedel. När vi frågar vilka av de digitala läromedlens egenskaper som de uppskattar mest svarar de allra flesta: Att ha alla läromedel samlade på ett ställe. Det tillsammans med en enkel inloggning gör att det aldrig varit lättare att komma åt sina digitala läromedel. 

 

Många ser idag infrastrukturfrågan som en stor utmaning, att kunna integrera digitala läromedel med skolans övriga system. 

– För att öka tillgängligheten till Gleerups digitala läromedel har vi skapat fler inloggningsmöjligheter. Lärare och elever kan använda sina Google-, Facebook- eller Office 365-konton för att logga in, säger Marcus Ander, konceptutvecklare digitala läromedel, Gleerups. 

Om skolan är ansluten till skolfederation kan man också logga in via den. 

– Vi vet hur viktigt det är för elever och lärare ute på landets skolor med en smidig lösning där man slipper krångel med olika lösenord, utan istället kan logga in på ett ställe, säger Marcus Ander.

Single sign on-lösning
Gleerups har också gjort integrationer med både Google och Office 365. Det innebär att de skolor som använder Gleerups digitala läromedel med en säker single sign-on-lösning enkelt kan komma åt sina digitala läromedel och dessutom bara har ett system att administrera.

– Detta har ett stort värde och är ett sätt att förenkla skolans vardag, säger Marcus Ander.

Allt på ett ställe
På gleerupsportal.se kommer lärare och elever åt alla sina kompletta läromedel var de än befinner sig, oavsett om de använder dator, surfplatta eller mobil. 

– Den främsta fördelen med att använda Gleerups digitala läromedel är den stora mängden material som enkelt finns att tillgå för eleverna, säger Håkan Tallgren, lärare Stockholm Science and Innovation School i Stockholm.

– Vi på Gleerups var tidigt ute när vi valde att satsa på en plattformsoberoende lösning från början. Idag märker vi att användningen av mobil och surfplatta ökar i rasande takt. Därför utvecklar vi Gleerups interaktiva böcker med fokus på optimal funktion för både surfplatta och mobil just för att öka tillgängligheten avslutar Marcus Ander.