Engagemang och kommunikation i Tobias klassrum

Hur väcker man elevernas nyfikenhet för matematik? Läraren Tobias Israelsson låter sina elever använda matematiska begrepp från början. Med ett läromedel som inbjuder till resonemang och kommunikation lär sig eleverna resonera med varandra och blir trygga i att ge konstruktiv kritik.  
 

– Vi har jobbat från första dagen med att få eleverna att våga räcka upp handen och svara även om de inte kan svaret hela vägen. Det gör att vi lär dem tro på sin egen förmåga och de känner att de kommer lyckas, säger Tobias. 

Tobias Israelsson är lärare på idrottsskolan Prolympia i Jönköping och undervisar i år en etta. Han driver också bloggen och fb-gruppen Tobias klassrum där han publicerar material och berättar om sin undervisning. I matematik använder han Prima matematik, ett basläromedel för årskurs 1 till 3. 

– Jag uppskattar Prima matematik för att den har en tydlig målfokusering, tydliga kapitel och ett lagom omfång. Prima gör det enkelt att individualisera min undervisning med hjälp av utmaningsuppgifter för de som behöver utmaning och repetitionsuppgifter för de som behöver repetera, säger Tobias.

Inbjuder till att jobba ämnesintegrerat
Tobias och hans kollegor jobbar mycket ämnesintegrerat och har under våren haft tema ”Karneval”. Den här veckan jobbar de med området mönster tillverkar eleverna egna trummor som de målar med geometriska mönster. Ett roligt sätt att integrera flera ämnen i undervisningen. 

– Jag tycker att Prima matematik inbjuder till integration! Ibland får man idéer från matteboken till andra ämnen och ibland är det tvärt om att man har en egen idé. Det är en stor styrka i Prima att man inte är bunden till att jobba sida för sida utan kan hoppa mellan avsnitten, säger Tobias. 

Tobias mattelektioner  
Tobias inleder ofta mattelektionen med att diskutera kring samtalsbilden som inleder varje avsnitt i Prima. 

– Vi jobbar mycket efter modellen att först fundera själv, sedan i par och till sist tillsammans. Då passar samtalsbilden bra, de är lagom omfattande. Det är tydliga bilder där eleverna känner igen sig, säger Tobias.

Tobias matematiklektioner har en tydlig struktur som innehåller flera stopp. Eleverna jobbar på egen hand en stund, därefter gör klassen ett stopp för frågor eller genomgång. Sedan får de jobba på egen hand och därefter nytt stopp. 

– Det här arbetssättet inbjuder till diskussioner även mellan eleverna. Det är en styrka att eleverna vet att de kan bli hjälpta av varandra, säger Tobias. 

Eleverna involveras i planering
Klassen arbetar med en matematikplanering för två veckor i taget. Planeringen gör klassen tillsammans och tar upp vilka förmågor som ska utvecklas och vilket centralt innehåll som klassen ska arbeta med. 

– Jag märker att eleverna har lärt sig att har de en idé så kan de komma med den. De vet att de alltid har chans att komma med inspel till planering och att de är delaktiga i processen. Därmed får de en tydlig koppling till vad de ska kunna, säger Tobias. 

Matematiska begrepp
I klassrummet använder Tobias hela tiden matematiska begrepp och även eleverna använder de matematiska begreppen.
 
– I planeringen väljer vi pedagoger ut de viktigaste begreppen för avsnittet och skapar en begreppslista. Vi hämtar begreppen både från boken och lärarmaterialet.  Sedan tittar vi på den i början av lektionen och jobbar mycket med begreppen vid genomgångarna. Tanken är att eleverna ska känna att de äger begreppen, säger Tobias. 


Alla kan lyckas
Eleverna i Tobias klass uppskattar matteboken. De gillar variationen av att skriva, rita, tänka och klura. 

– Prima matematik har en bra blandning för eleverna, tycker jag. Den är utmanande på ett enkelt sätt med lagom många uppgifter. Att den inbjuder till att resonera, kommunicera och jobba praktiskt gör att alla kan lyckas i den här matteboken, säger Tobias. 

Mattespelen har olika nivåer  
Tobias använder också de digitala delarna i Prima matematik. 

– Det känns jättebra med det digitala lärarmaterialet. Jag och eleverna gillar filmerna och mattespelen.  Ibland använder jag dem vid en genomgång men de kan också användas individuellt. Då är det bra att med olika nivåer.

– Alla lär sig på olika sätt. Därför är det viktigt att kunna individualisera, avslutar Tobias.

Läs mer om Prima matematik