Insikter och lärdomar från skolans digitalisering

Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter! Det har regeringen bestämt. Syftet är att eleverna ska uppnå en hög digital kompetens och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle. Till hösten börjar förändringar i läroplaner och kursplaner gälla där digitaliseringen på olika sätt lyfts fram och tydliggörs. 

En genomgripande förändringresa
Skolans digitalisering är en genomgripande förändringsresa som kräver målmedvetenhet och helhetstänk på alla plan. Den digitala resan kan vara snårig med många faktorer att ta hänsyn till. Teknik ska på plats, digitala läromedel utvärderas och införskaffas och kanske även integreras med skolans lärplattform  för att skapa en sammanhängande digital lärmiljö. 

Behov av kompetensutbildning
Med förändringsresan följer också ett stort behov av kompetensutveckling på flera nivåer. Med Gleerups omfattande utbildningspaket för uppstart och utveckling hjälper vi skolor hela vägen mot en digital skola. Här finns olika utbildningsalternativ, från grundkurser i digitala läromedel till fördjupningskurser och djupdykningar i strategi och kompetens. 

Digital skola – från vision till verklighet
Det finns gott om inspiration att hämta hos de som redan gjort digitaliseringsresan. I Gleerups serie Digital skola - från vision till verklighet finns insikter och erfarenheter från en rad personer samlade. Serien vill stimulera huvudmän, skolor, skolledare och lärare till att förverkliga möjligheterna i en digital skola.


 

Upphandla för utveckling
Den här boken boken är ett konkret verktyg i upphandlingsprocessen med ett tydligt fokus på skolutvecklingsfrågor. 

Författaren Kristina Björn har arbetat länge med strategiskt ledarskap av skolans digitalisering, såväl med skolhuvudmän som med leverantörer. 

 

 

 


12 tankar om skolans digitalisering
Här får du konkreta tips och boken tar upp både goda exempel där digitaliseringen lyckats och vad man kan lära sig av exempel där digitaliseringen inte fungerat som man tänkt. 

Bokens författare Edward Jensinger har i många år varit tongivande i den offentliga debatten om skolans digitalisering och delar här med sig av egna erfarenheter med att digitalisera skolan. 

 

 

 


Att leda i förändring 
Boken skildrar det förändringsarbete som Falkenbergs kommun genomförde vid införandet av en dator till varje elev. 

Författaren Arja Holmstedt Svensson som då var förvaltningschef i kommunen delar här med sig av sina erfarenheter och lärdomar från uppdraget.

 

 


 


SETT-pris
Under hela april kan du köpa samtliga böcker i serien Digital skola till SETT-pris 99 kr/bok (ord pris 149 kr).

PS. I början av sommaren släpps den fjärde boken i Digital skola-serien: Det digitala lärandets möjligheter. Boken kommer att summera tre år med forskningsprojektet med samma namn. Läs mer om projektet: Fem tips när den nationella it-strategin ska konkretiseras