Skapa integration med skolans övriga system

Med Gleerups digitala läromedel har din skola möjlighet till integration med skolans befintliga IT-system. Vi hjälper dig att skapa en sammanhängande digital lärmiljö där dina digitala läromedel är lätta att nå och möjligheter till smarta arbetsformer uppstår. 

Med Gleerups digitala läromedel har din skola möjlighet till integration med skolans befintliga IT-system.

Flera möjligheter för integration

Vill du koppla ihop skolans lärplattform och administrativa system direkt med Gleerups digitala läromedel? Gleerups erbjuder olika möjligheter för integration. Nedan hittar du information om integrationer mellan Gleerups digitala läromedel och itslearning, Skolsynk för Google, EGIL, Wizkids och Skolfederation.

 Med en integration blir skoldata som elever, lärare, klasser/grupper tillgängliga i Gleerups portal. Dessutom blir det mindre att hantera när det bara är ett system att administrera.
 

Enkel inloggning

Vill du förenkla din lösenordshantering? När du loggar in i Gleerups digitala läromedel kan du enkelt använda ditt befintliga konto hos Google, Facebook eller Office 365. Lärare och elever skapar själva denna koppling när som helst. En smidig lösning för att slippa krångel med flera lösenord.

 

Enkel inloggning med befintligt konto hos Google, Facebook eller Office 365

Vill du veta mer om hur du kan integrera din skolas IT-system med Gleerups digitala läromedel?

Kontakta Hans Ekdahl, projektledare för digitala medier:
hans.ekdahl@gleerups.se 
040-20 98 13 

SKOLANS DIGITALISERING

Integration förenklar för elever och lärare

På Solna gymnasium arbetar man systematiskt med digitalisering för att förbättra elevernas studieresultat. Skolan arbetar i lärportalen itslearning och erbjuder elever och lärare digitala läromedel i de flesta kurserna. Nu har man också skapat en sammanhängande digital lärmiljö genom integration mellan lärportal och digitala läromedel.