Enkel inloggning och integration med skolans övriga system

Med Gleerups digitala läromedel har du tillgång till enkel inloggning och möjlighet till integration med skolans befintliga IT-system. Vi hjälper dig att skapa en sammanhängande digital lärmiljö där dina digitala läromedel är lätta att nå och nya möjligheter till smarta arbetsformer uppstår. Gleerups erbjuder olika möjligheter för integration.

Enkel inloggning

Förenkla din lösenordshantering. När du loggar in i Gleerups digitala läromedel kan du enkelt använda ditt befintliga konto hos Google, Facebook eller Office 365. Lärare och elever skapar själva denna koppling när som helst. En smidig lösning för att slippa krångel med flera lösenord.

Skolfederation

Gleerups är liksom många kommuner och andra skolhuvudmän medlem i Skolfederation. Om din skola är ansluten till Skolfederation kan ni logga in i Gleerups digitala läromedel direkt via Skolfederation. 

Integrera med skolans befintliga IT-system

Vill du koppla ihop skolans lärplattform och administrativa system direkt med Gleerups digitala läromedel? Vi erbjuder olika lösningar för integrationer mellan Gleerups digitala läromedel och övriga IT-system på skolan. Gleerups har erfarenheter och lösningar för integration mellan system från olika kommuner som baseras på standarder som Skolfederation, SAML 2.0, SS 12000 och LTI som förenklar kontohanteringen och Single Sign On (SSO). Vi stödjer idag SSO med Skolfederation, Google, Microsoft och Facebook.

Med en integration blir skoldata som elever, lärare, klasser/grupper tillgängliga i Gleerups portal. Dessutom blir det mindre att hantera när det bara är ett system att administrera.

NYHET!

Skolsynk för Google - ger enkel tillgång till digitala verktyg

Under vårterminen 2019 kommer skolor helt gratis att kunna använda Skolsynk för Google för att lättare nå sina digitala läromedel från ILT Inläsningstjänst, Gleerups och NE Nationalencyklopedin.

SKOLANS DIGITALISERING

Integration förenklar för elever och lärare

På Solna gymnasium arbetar man systematiskt med digitalisering för att förbättra elevernas studieresultat. Skolan arbetar i lärportalen itslearning och erbjuder elever och lärare digitala läromedel i de flesta kurserna. Nu har man också skapat en sammanhängande digital lärmiljö genom integration mellan lärportal och digitala läromedel.

Hans Ekdahl,  projektledare för digitala medier

Vill du veta mer om hur du kan integrera din skolas IT-system med Gleerups digitala läromedel?

Kontakta Hans Ekdahl, projektledare för digitala medier:
hans.ekdahl@gleerups.se 
040-20 98 13