Integration mellan lärplattform och digitala läromedel får pris

I förra veckan deltog Gleerups på It’s Lernings användarkonferens i Stockholm där lärarna Ann-Sofi Börjesson och Per Lidman på Solna gymnasium presenterade hur de integrerat Gleerups digitala läromedel i lärportalen It’s Learning och Office 365. Solna gymnasium vann dessutom årets It’s Learningpris för sitt sätt att arbeta digitalt och därmed integrera digitala läromedel. 

På Solna gymnasium arbetar man systematiskt med digitalisering för att förbättra elevernas studieresultat. Skolan arbetar i lärportalen It’s Learning och erbjuder elever och lärare digitala läromedel i de flesta kurserna. Man har också skapat en sammanhängande digital lärmiljö genom integration mellan lärportal och digitala läromedel. 

– Jag är övertygad om att digitala läromedel är framtiden. Fördelarna med digitala läromedel är många, bland annat enklare hantering för lärare. Texter kan kombineras med filmer eller länkar och man kan få dem upplästa genom talsyntes. Digitala läromedel kan dessutom hållas aktuella jämfört med tryckta läromedel, säger rektor Dan Sundblad. 

Integration underlättar
Många skolor vill idag koppla ihop skolans lärplattform och administrativa system direkt med Gleerups digitala läromedel. På Solna gymnasium har man satsat brett på digitala läromedel och också skapat integration mellan It’s Learning och sina digitala läromedel.   

– Vi har på kort tid gått över till en till en. Alla elever har nu iPads och lärarna har bärbara PC eller MAC. Vi har implementerat It’s Learning som är central i vår digitalisering. Integrationen med digitala läromedel gör det enklare för både elever och lärare, säger Dan Sundblad.

Presentation kring digitala läromedel
Ann-Sofi Börjesson, en av lärarna på skolan, höll tillsammans med kollegan Per Lidman en presentation om hur de jobbar med digitala läromedel på It’s Lernings användarkonferens:

– En av de stora fördelarna är att eleverna och jag har allt på samma ställe. Det är mycket smidigare att ha läromedlet som en resurs både för mig och eleverna, säger Ann-Sofi.  

Direktlänkar till digitala läromedlen
Något som både sparar tid och förenklar vardagen för lärarna är att de kan skapa direktlänkar mellan planeringsverktyget och det digitala läromedlet ner på styckenivå. 

– Jag uppskattar fördelarna med en sammanhängande digital lärmiljö. Här skapar jag min kursplanering i Office 365 och länkar sedan sidorna från det digitala läromedlet till planeringen, säger Ann-Sofi. 

Länkarna fungerar som bokmärken till sidorna i det digitala läromedlet. Eleverna klickar på bokmärket och då kommer de direkt till det aktuella arbetsområdet. 

– Sedan bäddar jag in dokumentet i It’s Lerning. För att detta ska fungera snyggt rent visuellt, delar jag även dokumentet med varje elev, då blir det ingen länkadress utan dokument framträder direkt i It’s Lernings, säger Ann-Sofi.

Inspirationsföreläsningar
Lotta Persson, processledare digital utveckling Gleerups, är van att hålla inspirationsföreläsningar kring digitala kompetenser och digitala läromedel.

– I min roll på Gleerups är jag behjälplig i implementeringsprocessen när skolor ska införa ett digitalt arbetssätt med digitala läromedel. Vi ser att det ofta finns ett behov av att bygga handgripliga strategier och mål. Vilka processer kan och bör digitaliseras och varför? Vilka digitala förmågor behöver utvecklas och hur kan det går till? Hur utvärderar vi sedan dessa? säger Lotta Persson. 

– Skolans digitalisering är en genomgripande förändringsresa som kräver målmedvetenhet och helhetstänk på alla plan. Det är jätteviktigt att fånga upp, fortsätter Lotta. 

Hittar hela tiden nya finesser 
Att använda Gleerups digitala läromedel ger både elever och lärare mervärde och stora fördelar: 

– Jag uppskattar funktionen att kunna markera text tillsammans med eleverna.  Jag hittar hela tiden nya finesser, till exempel att länka egna artiklar i själva stoffet eller att få ta del av andra lärares tips, allt detta uppskattar jag otroligt mycket, säger Ann-Sofi Börjesson.

– Jag ser stora möjligheter med digitala läromedel för elever och lärare.  Det är så mycket mer än en bok. Min vision är att kunna samla allt mitt material på en slags arbetsyta i det digitala läromedlet och att eleverna ska kunna anteckna, rita, fotografera och spara sitt material på denna yta, avslutar Ann-Sofi.