Programmering i skolan – inte bara en fluga 

Från och med höstterminen 2018 kommer programmering på schemat i skolan, framför allt i matematik och teknik, från årskurs ett till gymnasiet. Att känna till programmering är viktigt för att förstå vårt moderna samhälle menar författarna Mikael Tylmad och Pontus Walck som skapat avsnitten om programmering i Gleerups läromedel.
 

De förändringar i läroplan och kursplan som införs med fokus på digital kompetens innebär bland annat att programmering blir ett inslag i flera olika ämnen från höstterminen 2018. Tanken är att elever ska lära sig att använda och förstå digital teknik, och hur teknikutvecklingen påverkar samhället.  

I Gleerups läromedel i matematik och teknik finns programmering redan integrerat. 

Viktigt med programmering på schemat 
– Att programmering får plats i läroplanen är jättekul och visar att det är mer än bara en fluga. Det är också roligt att svenska skolan ligger i framkant här, säger Mikael Tylmad, författare.

Tillsammans med Pontus Walck har han skrivit Programmering för högstadiet och delarna om programmering i det nya läromedlet Mondo matematik och i de digitala läromedlen Gleerups matematik 7-9 och Gleerups Teknik 7-9.

Programmering en stor roll i samhället
– Att känna till programmering är viktigt för att förstå hur vårt moderna samhälle fungerar. Datorer fortsätter att ta över mer och mer och då måste vi förstå att det finns människor bakom, säger Pontus Walck, författare. 

– Programmering, det vill säga kod, finns överallt som ett osynligt lager under samhället. Att få ett hum om programmering är en förutsättning för att kunna förstå hur världen fungerar, säger Mikael Tylmad.

Demokratisk fråga
– Jag ser det som en demokratisk fråga, om man förstår sin omvärld och hur den är uppbyggd så kan man fatta klokare beslut. Det är skolans uppgift att rusta elever för framtiden, säger Pontus Walck. 

Nya programmeringsuppgifter 
Nu finns helt nya avsnitt med programmeringsuppgifter i Gleerups matematik 7-9. Uppgifterna länkar samman programmering och matematik, och är kopplade till respektive område i det centrala innehållet.

Programmering integrerat i grundkursen
I det nya läromedlet Mondo matematik finns programmering integrerat i grundkursen för alla årskurser. För högstadiet finns ett kapitel om programmering till varje årskurs. Eleverna får lösa matematiska problem med hjälp av programmering. Språket som används är JavaScript och allt som behövs är en webbläsare.

Läromedlet Programmering för högstadiet för 7-9 hjälper dina elever att på ett enkelt och lustfyllt sätt förstå och använda programkod.

I Gleerups Teknik 7-9 får eleverna förståelse för programmering och får träna programmering i praktiska uppgifter i Kodlabbet.