Nytt läromedel för nyanlända ungdomar på gymnasiets språkintroduktion

Med de senaste årens många nyanlända ungdomar i gymnasieålder har språkintroduktionsprogrammet vuxit till det största bland gymnasieskolans introduktionsprogram. Stor kunskapsspridning, ständiga förändringar i grupperna och oro inför framtiden bland eleverna är stora utmaningar för undervisningen. Det nya läromedlet Sprint riktar sig just till elever på språkintroduktion.  

Bland gymnasieskolans fem introduktionsprogram är språkintroduktion störst. Språkintroduktion, även kallad sprint eller sprinten, riktar sig till nyanlända ungdomar. Utbildningen fokuserar på det svenska språket. Målet är att eleverna ska komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Elevernas kunskapsnivåer kontrolleras och utbildningen anpassas individuellt efter de enskilda eleverna och deras behov. 

Spännande, givande och meningsfullt 
Katarina Matsson och Anna Bjursén är båda lärare på språkintroduktion och ser en rad positiva aspekter med undervisningen:
 
– Det är ett spännande, givande och meningsfullt uppdrag. Majoriteten av eleverna är väldigt motiverade och vill lära sig. Som lärare är man mer än en lärare och skolan är så viktig, en trygghet att komma till, säger Katarina.

Stora utmaningar 
Samtidigt innebär undervisningen på språkintroduktion också en hel del utmaningar. Bedömningen av utbildningsbakgrunden och de heterogena elevgrupperna är inte helt problemfria. 

– De största utmaningarna är nog den ständiga förändringen i undervisningsgrupperna och en stor kunskapsspridning inom varje grupp som kräver en enorm flexibilitet hos läraren, säger Anna. 

Mår psykiskt dåligt i väntan på besked
Katarina och Anna beskriver en situation där många elever mår psykiskt dåligt i väntan på besked eller på grund av tidigare upplevelser. 

– Eleverna sover dåligt, orkar inte komma till skolan eller kommer ofta sent. Om några elever mår dåligt påverkar det såklart stämningen i hela gruppen och motivationen påverkas negativt, säger Anna. 

En annan utmaning är den tidspress som både elever och lärare känner av. 

– Språkintroduktion erbjuds i två år. Vad händer sedan? Eleverna studerar för att bli behöriga att söka in på gymnasiet. Det krävs betyg i åtta ämnen för behörighet till de praktiska programmen och tolv ämnen för behörighet till de teoretiska programmen. Det är svårt att läsa in så många ämnen på så kort tid, säger Katarina.

Äntligen ett läromedel för Språkintroduktion
Anna Bjursén är också författare till det nya läromedlet Sprint Nybörjare, som riktar sig till elever på språkintroduktion. 

– De läromedel som vanligtvis används på språkintroduktion är oftast skapade för sfi eller högstadiet. Därför är det uppskattat med ett läromedel som är riktat just för eleverna på språkintroduktion, säger Anna.  

Fungerar för ständigt förändrade elevgrupper
I Sprint Nybörjare, utgår man från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket och läsinlärning. 

– Sprint passar mycket bra på språkintroduktion, det fungerar för ständigt förändrade elevgrupper. De två nivåerna, en lättare och en svårare, fungerar bra i grupper med stor kunskapsspridning, säger Anna. 

Läraren kan arbeta med elevernas förförståelse genom att prata kring bilderna och den tillhörande ordlistan. Boken är uppbyggd kring olika teman och vardagliga händelser, till exempel om det svenska skolsystemet, olika fritidssysselsättningar och om att vara ungdom i Sverige. 

– Tanken är att läraren kan plocka det som passar in i undervisningen och behöver inte gå från pärm till pärm säger Anna. 

Läs mer om läromedel för Språkintroduktion