Verklighetsnära övningar för ekonomielever – unikt samarbete mellan Gleerups och Fortnox

Tillsammans med programvaruleverantören Fortnox har Gleerups tagit fram underlag för affärshändelser för ett fiktivt företag. Elever som läser företagsekonomi på gymnasiet eller vuxenutbildning kan nu öva redovisning och bokföring i skarpt läge.  Tillsammans med Fortnox som erbjuder programvara för redovisning och bokföring, har Gleerups utarbetat en övning som innehåller affärshändelser för två år. Med hjälp av dessa fiktiva verifikationer kan nu elever i företagsekonomi på landets gymnasier öva redovisning i Fortnox program.  

– Det här är ett spännande projekt och genom att låta elever arbeta med verkliga affärshändelser och Fortnox programvara skapar vi en mycket realistisk situation. Det är roligt att kunna erbjuda eleverna att göra sina övningar i skarpt läge, säger Annika Pennanen, läromedelsutvecklare ekonomiska ämnen och datorkunskap på Gleerups. 

För elever på gymnasiet är det viktigt att redan under studietiden bekanta sig med de verktyg och de företagsekonomiska skeenden som de kommer att möta i sitt framtida yrkesliv. 

– Övningen handlar om att bokföra affärshändelser i två år för företaget Dundrande Dans Data och göra bokslut för de två åren.  Tanken är att eleverna ska komma i kontakt med olika typer av verifikationer samt träna på att bokföra dem i programmet, säger Annika Pennanen.   

– Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare har Gleerups ett innovativt program för framgångsrikt lärande. Sverige behöver väl utbildade ekonomer och vi känner ett ansvar att delta i den här utvecklingen, säger Charlotte Löfgren på Fortnox.

Övningen är helt kostnadsfri och underlaget finns att hämta fritt här.

– Vi på Gleerups vill erbjuda en verklighetsnära och interaktiv undervisning inom företagsekonomi. Samarbetet med Fortnox innebär att vi kan erbjuda elever kvalitetsgranskat underlag och pedagogiska övningar som de kan laborera med i ett verktyg som många av dem kommer möta i sin yrkesroll, säger Lars Åkerblom, affärsområdeschef digital utveckling och digitala lärverktyg, Gleerups. 

Vill du veta mer? 
Kontakta gärna Annika Pennanen, 
läromedelsutvecklare ekonomiska ämnen och datorkunskap, annika.pennanen@gleerups.se, 040-20 98 61