Didaktik för hem- och konsumentkunskap

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hem- och konsumentkunskap är ett mångvetenskapligt ämne som har en nära relation till hemmet. Det handlar om hur vi agerar i vardagen och hur vi förhåller oss till varandra och till vår omvärld. Ofta förknippas hem- och konsumentkunskap med matlagning och klassrummet är utformat med köksenheter. På de flesta lektioner lagar eleverna mat och är därmed mycket aktiva. Maten är ett viktigt läromedel i undervisningen och genom maten får eleverna möjligheter att utveckla kunskap om komplexa områden så som hälsa, rättvisa, ekonomi, jämställdhet och miljö ur ett hushållsperspektiv.

Att undervisa i hem- och konsumentkunskap kan alltså vara en utmaning. I denna bok ges underlag och redskap för att reflektera över undervisningen i ämnet. Boken spänner över ett brett fält och den ger en inblick i den aktuella didaktiska forskningen inom hem- och konsumentkunskap. Som stöd för den didaktiska reflektionen presenterar författarna didaktiska modeller och teorier. I boken diskuteras också olika frågor som berör undervisningens innehåll och genomförande: hur läraren kan hantera kontroversiella frågor, grupparbetets respektive lokalens roll samt ämnets språk och begrepp.

Karin Hjälmeskog (red) är doktor i pedagogik och docent i didaktik, verksam vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Karin Höijer (red) är doktor i kostvetenskap och arbetar som universitetslektor i Mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Ingela Bohm är doktor i kostvetenskap med inriktning mot HK och arbetar vid Umeå universitet.

Albina Granberg är doktor i kostvetenskap och arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten med utveckling av läromedel för HK.

Anna Maria Hipkiss är doktor i språkdidaktik med inriktning mot svenska och lektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.  

Andreas Håkansson är biträdande professor i Mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Marie Lange är doktor i kostvetenskap som i sin avhandling har studerat livsmedelshygien som en del av undervisningen i HK ur ett didaktiskt perspektiv.

Cecilia Lindblom, doktor och universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet.

Päivi Palojoki är professor vid Helsingfors universitet och hennes forskning handlar om mat, kultur och lärande.

Marianne Pipping Ekström är doktor i sociologi och docent i hushållsvetenskap.

  • Artikelnr : 51100463
  • Sidor : 184
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Boken Didaktik för hem- och konsumentkunskap problematiserar skolämnets didaktiska perspektiv med stöd av aktuell forskning. Som ämne betraktat har hem- och konsumentkunskap en ställning där både kost, hälsa, miljö och ekonomi ur ett hushållsperspektiv och samhällsperspektiv inryms. […] Samtliga författare bidrar till en mycket hög kvalitet för boken som helhet där forskningsresultat är centrala. […] Boken visar på ämnets komplexitet och värde – inte minst genom de val konsumenter gör dagligen i form av inköp av livsmedel och varor. En angelägen, inspirerande och utmanande bok för lärare och rektorer som tydliggör ämnets mångvetenskaplighet!

BTJ-häftet nr 9, 2019
Lektör Katharina Jacobsson