Karin Hjälmeskog

Karin Hjälmeskog

Karin Hjälmeskog är docent i didaktik och anställd vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen är skolämnet hem- och konsumentkunskap, konsumentutbildning och hållbar utveckling, mat och måltider, genus och jämställdhetsfrågor med mera. Karin har lärarerfarenhet från grundskolan och undervisar nu på universitetet i didaktik inom flera program samt om mat och hållbar utveckling främst inom förskollärarprogrammet. Hon handleder och examinerar examensarbeten i olika lärarprogram samt handleder doktorander.

Produkter av Karin Hjälmeskog