Karin Hjälmeskog

Karin Hjälmeskog

Karin Hjälmeskog är docent i didaktik och lektor vid Uppsala universitet med fokus på didaktik på läroplansteoretisk grund. Hon undervisar på förskollärarprogrammet och forskar om hem- och konsumentkunskapens didaktik och utbildning, konsumtion och hållbar utveckling.
 

Produkter av Karin Hjälmeskog