Fördel att arbeta med digitala läromedel i religionskunskap för gymnasiet 

Religionskunskap 1 är en kort kurs med en gedigen kursplan. Hur ska man göra kursen både bred och djup på ett meningsfullt sätt? Ann-Sofi Börjesson, lärare på Solna gymnasium, om hur digitala läromedel underlättar undervisningen i religionskunskap. – Det bästa med att undervisa i religion är helt klart att många elever är engagerade i ämnet, säger Ann-Sofi.

Ann-Sofi Börjesson arbetar som lärare i religionskunskap och filosofi på Solna gymnasium i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av undervisning och har varit verksam lärare i ca 15 år. 

Kursplanen – den största utmaningen
Religionskunskap 1 är en 50-poängskurs med mycket innehåll. Kursplanen förväntar sig att eleverna har grundläggande kunskaper efter grundskolan. Det kan vara en utmaning är att följa upp elevernas förförståelse av ämnet. 

– Det är en kort kurs och innehållet är fullspäckat. Hur gör man kursen både bred och djup på ett meningsfullt sätt? Det är inte självklart att eleverna fått med sig kunskapen från högstadiet, berättar Ann-Sofi.

Sammanhängande digital lärmiljö
På Solna gymnasium erbjuds elever och lärare digitala läromedel i de flesta kurserna. Man har också skapat en sammanhängande digital lärmiljö genom integration mellan lärportal och digitala läromedel. 

– Jag uppskattar fördelarna med en sammanhängande digital lärmiljö. Jag skapar min kursplanering i Office 365 och det fiffiga är att jag sedan kan länka direkt in i avsnittet i det digitala läromedlet. Det blir överskådligt för eleverna, säger Ann-Sofi.

En människa, tusen världar 
Ann-Sofi använder det digitala läromedlet En människa, tusen världar som en grundbas för sin undervisning. 

– Jag tycker mycket om lektionsförslag, upplägg, tips och vissa övningar. Jag tycker dock att den spänner över väldigt mycket, läromedlet är gediget, berättar hon. 

Digitala läromedel oslagbart 
Ann-Sofi ser många fördelar med digitala läromedel:
 
– Rent praktiskt är det digitala läromedlet oslagbart. Man behöver inte glömma det i skåpet och att uppdatera innehållet är ju numera lätt som en plätt. Jag kan till och med göra det själv, säger Ann-Sofi.

Lägger till eget material
På lektionen uppskattar Ann-Sofi att tillsammans med eleverna kunna markera viktiga ställen i texten. 

– Dessutom kan jag som lärare lägga till eget material i Gleerups digitala läromedel. Jag kan välja en artikel som är bra som fördjupningsmaterial till exempel, säger hon. 

Utmaningar
Att jobba digitalt har också ett antal utmaningar. 

– Eleverna har svårt med att det inte finns traditionella sidhänvisningar. Jag skulle önska att välja ut text på en friare sätt genom att ha möjlighet att ” släcka” ner vissa delar, berättar Ann-Sofi. 

– Vi befinner oss fortfarande i ett paradigmskifte. Men jag tror också att eleverna snabbt kommer att vänja sig, avslutar hon. 

Prova gratis 
Vill du också upptäcka En människa, tusen världar? Prova gratis i 30 dagar.

Föredrar du tryckta läromedel? 
En människa, tusen världar finns i både tryckt och digital form. Läs mer om den tryckta boken och bläddra i ett smakprov

12 Sep 2019