Agneta Hult

Agneta Hult

Agneta Hult är docent i pedagogik vid Umeå universitet. Hennes forskningsintresse rör styrningen av såväl skolan som högskolan via bland annat inspektion, utvärdering och juridifiering. Ett närliggande intresse är examination och bedömning inom utbildning. Intresset för de pedagogiska konsekvenserna av styrning och bedömning förenar områdena.

Produkter av Agneta Hult