Skolans arbete mot kränkningar–juridifieringens konsekvenser

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Det har gått drygt 50 år sedan mobbning började uppmärksammas som problem i skolan. I dag har vi skarpare lagstiftning än någonsin tidigare med skyldigheter för all personal att rapportera och utreda alla kränkningar. Samtidigt visar nationella undersökningar att elever upplever sig vara mer kränkta nu än för bara några år sedan. Den anmälningskultur som har växt fram kan både skapa en rädsla hos skolpersonalen för att ingripa, och öka dokumentationsbördan.

Håller skolan på att förlora kriget mot kränkningar? Det enkla svaret är kanske att det är ett krig som inte låter sig vinnas. Att barns och ungas utsatthet i skolan uppmärksammas och tas på allvar är av godo –  men mycket tyder på att den samtida kampen mot kränkningar också får betydande negativa konsekvenser. I denna bok undersöks juridifieringen av skolans arbete mot kränkande behandling genom en kritisk granskning av de regelverk, institutioner, praktiker och handlingar som syftar till att förhindra att barn far illa och osynliggörs i skolan. Boken dokumenterar och belyser konsekvenser av nya former av arbete mot kränkningar i skolan för huvudmän, skolpersonal, elever och föräldrar och den uppmärksammar särskilt socialisationseffekter av denna förändring. 

Skolans arbete mot kränkningar bygger på resultat från ett forskningsprojekt och omfattande empiriska studier i två kommuner. I boken utvecklar författarna idéer från skolpersonal om hur man kan stötta elever och hjälpa dem att själva lösa och hantera utmaningar i skolan och i framtiden. Detta görs genom att lyfta fram begreppet resiliens som handlar om att stärka förmågan att hantera förändring, motstånd eller svårigheter. På en mer övergripande nivå skulle resiliens som styrning kunna innebära ett flexiblare system som fokuserar mer på utveckling än på kontroll.


Joakim Lindgren
är docent i pedagogik och vetenskapsjournalist. Han är verksam som lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Sara Carlbaum
är docent i statsvetenskap och verksam som forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. 

Agneta Hult är docent i pedagogik vid Umeå universitet. 

Christina Segerholm är professor i pedagogik. Hon undervisar i pedagogik inom lärarutbildningarna och inom grund- och forskarutbildningen vid Umeå universitet.  • Artikelnr: 51102948
  • Sidor: 232
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2020
Recensioner

"Umeåforskare står bakom ny bok om skolans arbete mot kränkningar." Läs en intervju i Västerbotten-Kuriren med författaren Agneta Hult om arbetet med boken och dess innehåll. >>

"Ett nytt sätt att bearbeta kränkningar." Läs en recension i Skolledaren, 2021-02-09. >>

...

Del av recension i BTJ-häftet nr 21, 2020.
Lektör Marie Leijon

Antalet kränkningar ökar i skolan, trots regler, styrning och nolltolerans. Detta är utgångspunkten för en grupp forskares diskussion i boken Skolans arbete mot kränkningar. Forskarna, alla verksamma vid Umeå universitet, använder begreppet "juridifiering" (hur något som inte tidigare har varit reglerat nu är en rättslig fråga) för att belysa hur skolans arbete för att förebygga mobbning och kränkningar har utvecklats. […] i bokens avslutande kapitel funderar författarna om resiliens kan vara en alternativ väg för skolan att utveckla skolmiljön och motverka kränkningar. Boken vänder sig till en bred målgrupp, men kan vara särskilt intressant för läsare som på olika nivåer är involverade i utbildning. För det här är ett intressant och vetenskapligt grundat bidrag till att utveckla vår kunskap om kränkningar i skolan.