Åke Bergmark

Åke Bergmark

Åke Bergmark är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Han forskar bland annat om socialförsäkringsfrågor och allmän socialpolitik. Har tidigare varit ledamot av Socialstyrelsens etikråd för individ- och familjeomsorg.

Produkter av Åke Bergmark