Tre decennier med socialtjänstlagen

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verksamheter. Lagen återspeglar värderingar om demokrati, jämlikhet och solidaritet – värden som också skrevs in i socialtjänstlagens portalparagraf. Under de år som gått sedan lagen introducerades har många samhällsförändringar ägt rum som på olika sätt förändrat förutsättningarna för socialtjänsten att leva upp till lagens intentioner.

I Tre decennier med socialtjänstlagen beskrivs den utveckling som skett inom socialtjänstens samtliga delområden under de drygt trettio år som socialtjänstlagen varit i kraft. Det handlar om det ekonomiska biståndet, den sociala barnavården, missbrukarvården, äldreomsorgen, insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.

Boken vänder sig till studerande i socialt arbete och angränsande områden men även till yrkesverksamma och andra intresserade av välfärdsfrågor och samhällsförändringar i allmänhet.

Bokens författare är Ulla Pettersson (red.), Anders Bergmark, Åke Bergmark, Tommy Lundström, Marie Sallnäs, Marta Szebehely, Alain Topor och Gun-Britt Trydegård.
  • Artikelnr : 40687449
  • Sidor : 152
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2014
Recensioner

 

Del av recension från BTJ av Tre decennier med socialtjänstlagen
Häftepos: 14123156
Lektör: Anders Östnäs

Socialtjänstlagen trädde i kraft 1982. Den är en ramlag som tar ett övergripande grepp över socialtjänstens samtliga verksamhetsfält. I dess portalparagraf betonas värderingar som demokrati, jämlikhet och solidaritet. Under de dryga trettio åren som gått har samhället genomgått stora förändringar. Detta har också medfört att socialtjänstlagens olika delar genom åren successivt har modifierats.

 

Åtta forskare med förankring vid Stockholms universitet med Ulla Pettersson (professor emerita) i spetsen har både språkligt och innehållsmässigt lyckats väl med att täcka utvecklingens olika faser. Boken är indelad i åtta kapitel, som bland annat efter en inledning tar upp ämnen som socialtjänstlagen, ekonomiskt bistånd, social barnavård, evidensbasering, socialpsykiatri, äldreomsorgen samt socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.  Idag är tendensen mot ökad specialisering av det sociala arbetet tydlig. Boken vänder sig främst till studerande i socialt arbete, men även yrkesverksamma kan ha nytta av den.