Alastair Creelman

Alastair Creelman

Alastair Creelman bor i Kalmar och är verksam som e-lärandespecialist vid Linnéuniversitetet. Han arbetar med omvärldsbevakning inom e-lärande med särskilt intresse för nya utbildningsmodeller, öppna lärresurser, sociala medier i utbildning och kvalitetsfrågor. Han är EDEN Fellow (European Distance and E-learning Network) och deltar i flera nationella och internationella nätverk och projekt.

Produkter av Alastair Creelman