Interaktiva medier och lärandemiljöer

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Digitaliseringen i dagens samhälle är ett faktum. Vad innebär barns och ungdomars förändrade uppväxtvillkor för lärande och utbildning? Hur formas lärares roll i det samtida medielandskapet?

Interaktiva medier och lärandemiljöer presenterar olika synvinklar på dagens utbildning, både från forskning och från praktik. Författarna tar avstamp i att lärare redan har tillgång till interaktiva medier i lärandemiljöer men att de inte alltid vet hur de ska använda dessa tillsammans med eleverna.

Interaktiva medier och lärandemiljöer består av 13 kapitel som utifrån olika tillämpningar, erfarenheter och exempel ger lärare och pedagoger idéer, begrepp och metoder för sin professionella utveckling. De olika kapitlen ska kunna fungera som inspiration, diskussionsunderlag eller utgångspunkter för vidare problematisering, i arbetslag, utbildning eller för en enskild pedagog.

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.

Simon Lindgren är professor i sociologi vid Umeå universitet.

 

  • Artikelnr : 40677976
  • Sidor : 168
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2014
Recensioner

Recension av Interaktiva medier och lärandemiljöer i tidningen DIU nr 6 2014.

 

Recensioin av Interaktiva medier och lärandemiljöer i tidingen Skolledaren januari 2015.

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 15101019

Lektör: Marie Leijon

I den här boken har forskare, lärare, projektledare och frilansskribenter samlats kring ett ämne, nämligen hur digitaliseringen påverkar lärande och utbildning. Inledningsvis finns kapitel om digitalisering av skolan, utmaningar som skolan står inför och olika aspekter av digital kompetens. Därefter följer en rad olika perspektiv. Det handlar exempelvis om spel och lärande, ungas kommunikation online i relation till genus och makt, samt om webbpublicering i undervisning. Det är en praktiskt inriktad bok, som har en ambition att bidra med idéer och erfarenheter för inspiration och diskussion. Boken utgör ett välkommet bidrag och erbjuder fördjupad förståelse för hur digitaliseringen påverkar oss och våra kunskapsprocesser. De interaktiva medierna finns runt omkring oss. Frågan är hur lärare och elever kan använda dem för lärande?