Anders Bergmark

Anders Bergmark

Anders Bergmark är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet med inriktning på vård och behandling av alkoholmissbrukare. Hans huvudsakliga forskningsområden är alkohol- och narkotikamissbruk, behandling av missbrukare samt alkohol- och narkotikapolitik.

Produkter av Anders Bergmark