Anders Kluge

Anders Kluge

Anders Kluge är forskare vid Intermedia på Oslo universitet med design och användning av teknik som specialområde. Hans forskningsintressen omfattar hur design av teknik och olika typer av digitala representationer kan användas för att stötta lärprocesser. Anders undervisar inom området IT och lärande vid utbildningsvetenskapliga fakulteten på Oslo universitetet.

Produkter av Anders Kluge